hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

László Sólymos: Slovensko podporuje skorú ratifikáciu Parížskej dohody

Slovensko si uvedomuje dôležitosť klimatickej dohody prijatej v Paríži a podporuje jej skorú ratifikáciu. Minister životného prostredia László Sólymos deklaroval na dnešnom zasadnutí ministrov Rady EÚ pre životné prostredie v Luxemburgu, že SR je odhodlaná uskutočniť ratifikáciu na jej vnútroštátnej úrovni čo najrýchlejšie.

Politický záväzok bojovať so zmenami klímy na seba prevzalo 175 štátov, vrátane EÚ, počas podpisu Parížskej dohody v New Yorku 22. apríla 2016. Rada vyzýva svoje členské štáty, aby čo najrýchlejšie ukončili svoje vnútroštátne procesy, čím umožnia uložiť ratifikačné listiny u depozitára všetkým členským štátom a Európskej únii spoločne.

Ministri životného prostredia EÚ dnes diskutovali aj o efektívnom nastavení systému obchodovania s emisnými kvótami po roku 2020. Slovensko v zásade podporuje prijatie návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady s cieľom zlepšiť nákladovo efektívne zníženie emisií a investície do nízkouhlíkových technológií. „Oceňujeme snahu holandského predsedníctva počas rokovaní k tejto téme,“ uviedol László Sólymos, pričom SR bude stavať v druhom polroku na dokumente vypracovaným Holandskom. „Ide o veľmi dobrý základ, ktorý hovorí o aktuálnom stave a obsahuje otázky, ktoré majú usmerniť politickú diskusiu,“ dodal.

Slovenská republika bude podrobne sledovať a usmerňovať vývoj rozhovorov v prípade otvorených otázok v rámci nadchádzajúcich pracovných skupín pre životné prostredie aby sa, pokiaľ to bude možné, dosiahol všeobecný prístup na rokovaní decembrovej Environmentálnej rady EÚ.

Únia a jej členské štáty sa zaviazali, že do roku 2030 znížia úroveň emisií skleníkových plynov najmenej o 40 % oproti roku 1990, pričom v rámci schémy obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov má dôjsť k zníženiu o 43 % oproti roku 2005.

Odbor komunikácie MŽP SR