hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Vojtech Ferencz otvoril v Šamoríne nový zberný dvor

Za účasti štátneho tajomníka ministerstva životného prostredia Vojtecha Ferencza otvorili v Šamoríne nový zberný dvor. Pomôže zvýšiť mieru triedenia odpadu a chrániť tak životné prostredie Žitného ostrova vrátane jeho vzácnych zásob podzemných vôd.

Vďaka podpore z Environmentálneho fondu pomohol rezort zabezpečiť 95 tisíc eur, čo je 95% celkových nákladov tohto projektu. „Teší ma, že ministerstvo životného prostredia pomohlo v rámci celého Slovenska sumou milión 198 tisíc eur k realizácii týchto významných projektov na dostavbu, vybavenie, rozšírenie a realizáciu zberných dvorov. Rád by som vyzdvihol prácu Združenia obcí Horného Žitného ostrova, ale aj ostatných miest a obcí, ktoré realizujú podobné úspešné projekty akým je Zberný dvor Šamorín II,“ povedal pri otváraní nového zberného dvora Vojtech Ferencz.

Štátny tajomník následne navštívil obec Zlaté Klasy, kde si prezrel miesto čiernej skládky odpadu, na ktorej odstránenie obec získala financie v rámci programu Veľké upratovanie Slovenska. Zo strany samospráv bol o podporu mimoriadny záujem. Podali 475 žiadostí, pričom kladne vybavených bolo 219 a reálne využilo pomoc 211 obcí. „Som naozaj rád, že bola medzi nimi aj obec Zlaté Klasy a mohla tak odstrániť nelegálnu skládku, ktorá významne zaťažovala nielen životné prostredie, ale aj obyvateľov obce a okolia. Celkové náklady projektu boli vyše 31 tisíc eur, pričom 95% týchto nákladov zaplatili práve peniaze z tejto akcie. Celkovo pre oblasť horného Žitného ostrova ministerstvo schválilo v rámci tejto aktivity 400 tisíc eur,“ povedal Vojtech Ferencz.
Pripomenul, že aktivity štátu sa v tomto smere stretli s pozitívnym ohlasom na strane samospráv, preto rezort bude v podpore odstraňovania existujúcich čiernych skládok odpadov na území obcí Slovenska pokračovať. „Dovolím si vyzdvihnúť aktivity ministra životného prostredia Petra Žigu, ktorý s ministrom financií predbežne dohodol, že na program Veľké upratovanie Slovenska bude možné použiť ďalších 10 miliónov eur. Okrem toho sa bude Ministerstvo životného prostredia uchádzať aj o dotáciu 5 miliónov eur z Recyklačného fondu.Druhú výzvu s alokáciou 15 miliónov eur plánuje rezort životného prostredia vypísať začiatkom apríla,“ avizoval štátny tajomník.

Odbor komunikácie MŽP SR