hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Vodohospodári budú lepšie pripravení chrániť pred povodňami

Slovenskí vodohospodári sú lepšie pripravení na aktívne protipovodňové opatrenia i na zásahy v prípade ohrozenia života a majetku občanov. Slovenský vodohospodársky podnik dostal k dispozícii novú techniku, ktorú obstaralo ministerstvo vnútra vďaka projektu „Aktívne protipovodňové opatrenia“ z Operačného programu Životné prostredie. Na odovzdávaní techniky sa zúčastnil minister životného prostredia Peter Žiga, podpredseda vlády a minister vnútra Robert Kaliňák, prezident Hasičského a záchranného zboru Alexander Nejedlý a generálny riaditeľ SVP, š.p. Marián Supek.

Techniku rozdelia medzi jednotlivé pracoviská SVP na celom území Slovenska. „Som rád, že v spolupráci s ministerstvom vnútra a hasičským a záchranným zborom sa nám podarilo pre vodohospodárov formou výpožičky získať ďalšiu potrebnú techniku. Celkovo ide o 129 strojov v celkovej hodnote viac ako 7,5 milióna eur,“ povedal minister Peter Žiga.
Jej časť odovzdali už v minulom roku. Dnes vodohospodári prevzali 19 kalových čerpadiel na prívese pre prečerpávanie vody v exteriéri (s výkonom, 4.000-6.000 l/min), tri dopravné vozidlá s teleskopickým ramenom a prívesom pre kontajnery a kontajnerové systémy - MB Arocs 3336A 6x6 so systémom vysokokapacitného prečerpávania s kapacitou prečerpávať vodu v postihnutých oblastiach v objeme minimálne 40.000 l/min. Ďalej ide o päť kráčajúcich rýpadiel a štyri univerzálne nakladače JCB. Vodohospodári môžu ešte počítať s povodňovými záchrannými člnmi s nízkym ponorom a príslušenstvom, protipovodňovými prívesnými vozíkmi ako aj protipovodňovými bariérami.
Za 10 rokov povodne na Slovensku spôsobili škody za viac ako 707 miliónov eur. A keďže nesieme zodpovednosť za ochranu života, zdravia, majetku a bezpečnosti ľudí, rozhodli sme sa prispieť k lepšiemu zvládaniu krízových situácii v čase záplav a znížiť tak negatívne dôsledky ničivej vody,“ povedal podpredseda vlády a minister vnútra Robert Kaliňák.

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. (SVP) je správcom vodohospodársky významných tokov na celom území Slovenskej republiky. Do jeho kompetencie patria, okrem iného, aj aktívne opatrenia v oblasti protipovodňovej ochrany. Tie zahŕňajú najmä udržiavanie korýt vodných tokov v takom stave, aby v prípade vysokých prietokov dokázali bezpečne odviesť vodu a neohrozili tak životy ľudí a ich majetok.
„Náš podnik plní dôležité úlohy pri ochrane obyvateľov Slovenska pred povodňami. S technikou, ktorú sme dnes dostali, budeme schopní operatívnejšie zasahovať preventívne, ale aj na odstraňovaní následkov povodní,“ povedal generálny riaditeľ Slovenského vodohospodárskeho podniku Marián Supek.

Z celkového počtu vyše 2000 rôznych strojov a zariadení, ktoré majú pracovníci Slovenského vodohospodárskeho podniku na celom Slovensku k dispozícii, je len necelá tretina v dobrom technickom stave. Polovica si vyžaduje nevyhnutné opravy a tretinu treba vyradiť. Ministerstvo životného prostredia, ako zriaďovateľ Slovenského vodohospodárskeho podniku, v tomto a minulom roku zabezpečilo pre slovenských vodohospodárov 111 kusov novej techniky za takmer 13,4 milióna eur.


Odbor komunikácie MŽP SR, SVP,š.p.