hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Vďaka envirorezortu je v Košiciach čistejší vzduch

Nová technológia košickej teplárne, ktorú podporilo Ministerstvo životného prostredia SR v rámci Operačného programu Životné prostredie, znížila emisie tuhých znečisťujúcich látok o 50 percent, čo predstavuje 3 tony ročne, a oxidov síry až o 80 percent, čo je 330 ton ročne. Envirorezort schválil teplárni dva projekty zamerané na ochranu ovzdušia v celkovej výške 52 miliónov eur, z toho nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ bol 17,7 milióna eur. Ekologické zariadenia, ktoré zabezpečujú dodržiavanie prísnych kritérií európskej legislatívy v oblasti ochrany ovzdušia, si v košickej teplárni pozrel minister životného prostredia Peter Žiga.

„Takéto investície pomôžu výrazne zlepšiť kvalitu ovzdušia Košičanom na území mesta a v celom košickom regióne a dýchať čistejší vzduch. Našou prioritou v oblasti ochrany ovzdušia je zabezpečiť zníženie emisií základných a ostatných znečisťujúcich látok v ovzduší, najmä prachových častíc, oxidov síry, oxidov dusíka, amoniaku, ťažkých kovov a polyaromatických uhľovodíkov.“ povedal minister Peter Žiga. „Veľmi oceňujeme podporu ministerstva životného prostredia, bez ktorej by táto kľúčová environmentálna investícia pre náš podnik nebola možná. Vďaka nej sme sa zaradili k ekologicky najčistejším prevádzkam tohto druhu na Slovensku,“ upozornil generálny riaditeľ košickej teplárne Ladislav Koch.
Ekologickú investíciu v metropole východného Slovenska vyzdvihol aj primátor Košíc Richard Raši. Je to významný krok k zlepšeniu čistoty ovzdušia v našom meste," skonštatoval.

Tepláreň Košice patrí medzi úspešných žiadateľov, ktorí získali dotácie z európskych fondov. Prvý z podporených projektov bol projekt s názvom Denitrifikácia kotla PK4n a odsírenie spalín. Jeho cieľom bola výstavba zariadenia, ktoré umožní odsírenie uhoľných kotlov – výtavného parného kotla (PK4s) a granulačného parného kotla (PK4n) a zároveň umožní denitrifikáciu spalín z parného kotla PK4n. Pre odsírenie bola použitá tzv. polosuchá metóda odsírenia, ako sorbent sa používa pálené vápno CaO. Zníženie obsahu tuhých znečisťujúcich látok v spalinách za kotlami PK4n a PK4s na hodnotu požadovanú platnou legislatívou pri spaľovaní čierneho uhlia je zabezpečené v prvom stupni elektrostatickými odlučovačmi a v druhom stupni látkovými filtrami, ktoré sú súčasťou technológie odsírenia. Na dosiahnutie požadovaných limitov pre oxidy dusíkapri spaľovaní čierneho uhlia bola aplikovaná metóda selektívnej katalytickej redukcie (SCR). Zástrekom redukčného roztoku amoniaku na vhodné miesto spalinového traktu s potrebnou teplotou spalín dochádza k redukcii oxidov dusíka až o 50 %, t. j. 370 ton ročne. Projekt začal v januári 2014 a dokončený bol v októbri 2015. Celkové náklady projektu dosiahli 31 miliónov eur. Nenávratný finančný príspevok Ministerstva životného prostredia SR pokryl náklady vo výške 7,5 milióna eur.

Druhým projektom spolufinancovaným z európskych fondov bol projekt s názvom Zásadná zmena výrobného procesu – Rekonštrukcia a denitrifikácia kotla PK4s. S finančným príspevkom Ministerstva životného prostredia SR sa urobili zmeny v konštrukcii zariadenia na výrobu tepla vo forme prehriatej pary, t.j. parného kotla, zmenou konštrukcie druhého ťahu kotla pozostávajúcou z inštalácie sekundárnych opatrení, a s tým súvisiacou úpravou nosnej konštrukcie a základov ako aj náhradou rotačného ohrievača vzduchu rúrkovým. Vďaka tomu sa znížia emisie oxidu dusíka z kotla PK4s o 80 %, čo predstavuje 290 ton ročne. Tento technicky náročný projekt zrealizovala Tepláreň Košice, a. s. za 13 mesiacov a úspešne ho ukončila v októbri 2015. Z celkovej sumy 21 miliónov eur predstavoval nenávratný finančný príspevok poskytnutý Ministerstvom životného prostredia SR až 10,2 mil. eur.

Odbor komunikácie MŽP SR