hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Upravené koryto Stoličného potoka zvýši protipovodňovú ochranu Pamiatkovej zóny v Modre

Prívalové dažde by už nemali zatápať domy a miestne komunikácie centrálnej časti Modry. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. (SVP, š. p.) totiž zabezpečil úpravu tamojšieho Stoličného potoka, ktorý tečie územím Štúrovej a Hornej ulice. Protipovodňová ochrana je dimenzovaná na tzv. storočnú vodu s rezervou. Po nadobudnutí právoplatného kolaudačného rozhodnutia v januári 2016 dnes stavbu slávnostne, za účasti ministra Petra Žigu, odovzdali do užívania.

Investor, SVP š. p., realizoval projekt úpravy koryta Stoličného potoka v dĺžke takmer 800 metrov, ktoré je takmer v celej tejto časti pod povrchom miestnych komunikácií, v tzv. „krytom profile“. Dôvodom prác bol havarijný stav statiky krytého profilu koryta a nevyhovujúca kapacita pôvodného koryta (Q100 = 7,5 m3/s). Takmer na celej upravovanej dĺžke (cca na úrovni Kláštora uršulínok na Štúrovej ulici až po úroveň historickej budovy Starej vinohradníckej školy, dnešného Malokarpatského osvetového strediska na Hornej ulici) tečie potok popod mesto a pôvodný krytý profil koryta potoka nestačil odvádzať prívalové vody. Naliehavá potreba rekonštrukcie zakrytého profilu Stoličného potoka sa ukázala po roku 1990, keď sa začali prejavovať deštrukčné poruchy tehlovej klenby na povrchu miestnych komunikácií. Na mnohých miestach sa v dôsledku dopravného zaťaženia strop prepadával a hrozilo nebezpečenstvo úrazu alebo iné nešťastie.

„Som rád, že vďaka projektu protipovodňovej ochrany sme zároveň mestu priniesli aj pridanú hodnotu vo forme väčšej stability významnej dominanty Modry. Pri odkrytí pôvodného koryta sa zistilo, že potok vedie inak, ako sa predpokladalo, tesne popri súsoší Ľudovíta Štúra, ktorého 200-té výročie narodenia sme si prednedávnom pripomenuli“,povedal dnes minister Peter Žiga na slávnostnom odovzdaní protipovodňovej ochrany a poďakoval vodohospodárom za odvedenú prácu.

Nová protipovodňová ochrana intravilánu Modry v jej pamiatkovej zóne bola navrhnutá a zrealizovaná s citom pre prostredie a kultúrne pamiatky. Výsledok je, že bežný človek môže z celej stavby vidieť iba estetický priechod medzi zatvoreným profilom Stoličného potoka a jeho vyústením do otvoreného koryta na pôvodnom mieste. Na úprave potoka sa pracovalo od apríla do konca novembra 2015. Nové železobetónové koryto má prietočnú kapacitu dimenzovanú už na Q = 12 m3/s, má obdĺžnikový tvar (šírka 1,2 m, výška 1,1 až 1,3 m) a  je takmer v celej dĺžke uložené v pôvodnej trase potoka.
Protipovodňovú ochranu Modry s nákladom v celkovej výške viac ako 2,8 milióna eur realizoval SVP š. p. z prostriedkov Kohézneho fondu, prostredníctvom Operačného programu Životné prostredie, v rámci Preventívnych opatrení na ochranu pred povodňami, štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov.

Odbor komunikácie MŽP SR , SVP, š.p.