hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

MŽP bude pokračovať v odstraňovaní starých čiernych skládok

Ministerstvo životného prostredia bude pokračovať v programe odstraňovania starých čiernych skládok. Samosprávy, ktorým sa nepodarilo skládky odstrániť úplne, budú môcť žiadať o dotáciu znova. Oznámil to minister životného prostredia Peter Žiga v obci Novosad v Trebišovskom okrese, kde zhodnotil program Veľké upratovanie Slovenska. Zapojilo sa doň celkovo 490 samospráv, najviac v okrese Trebišov.

Obce mali v roku 2015 možnosť od Environmentálneho fondu získať na odstránenie nelegálnej skládky dotáciu do výšky stotisíc eur. Od samospráv dostal fond viac ako 460 žiadostí a uspokojil 211 z nich.

"Po ukončení a vyhodnotení tohto programu, možno konštatovať, že bol veľmi úspešný. Najväčšie skládky boli odstránené v Bratislavskom kraji, konkrétne v Bratislave, potom v lokalite Letanovský mlyn, kde po rómskych obyvateľoch ostala osada, ktorú bolo potrebné zlikvidovať, takže tam tiež išla veľká suma peňazí," povedal minister životného prostredia Peter Žiga.

Environmentálnemu fondu, ktorý program Veľké upratovanie Slovenska spravoval, poskytol Recyklačný fond dotáciu vo výške 10 miliónov eur. Z celkovej sumy sa podarilo vyčerpať takmer 92 percent, teda viac ako 9 136 000 eur. V rámci akcie odstránili samosprávy celkovo 570 miest s nezákonne uloženým odpadom. Ministerstvo životného prostredia chce v odstraňovaní skládok pokračovať. Recyklačný fond má podľa slov ministra k dispozícii peniaze pre oblasť životného prostredia. "Budeme sa uchádzať ešte o ďalších 5 miliónov eur. Zároveň som rokoval s ministrom financií a máme predbežnú dohodu, že 10 miliónov eur by sa dalo použiť na tento program, keďže bol veľmi úspešný," doplnil šéf envirorezortu. Druhú výzvu s alokáciou 15 miliónov eur plánuje rezort životného prostredia vypísať začiatkom apríla.

Na Slovensku je evidovaných viac ako 2500 čiernych skládok, reálne je ich môže byť okolo 7000. Problematiku nelegálnych skládok rieši aj nový zákon o odpadoch, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2016. V boji proti čiernym skládkam posilňuje kompetencie polície. V prípade, že pôvodca nelegálne umiestneného odpadu je známy, začne konať polícia. Ak výška škody pri čiernej skládke presiahne 266 eur, začne polícia konať v zmysle trestného zákona a obchádza sa tak administratívne zložité vypracovanie znaleckého posudku. Pokuta pre tých, ktorí nelegálne uložia odpad na čiernej skládke, sa zvýšila desaťnásobne z približne 166 eur na 1500 eur.

Odbor komunikácie MŽP SR, TASR