hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Likvidácia starých envirozáťaží si vyžiada 210 miliónov eur

Na riešenie environmentálnych záťaží je do roku 2021 potrebných 210 miliónov eur. Najviac peňazí, 180 miliónov eur, treba na sanáciu záťaží, ďalšie si vyžiada prieskum či monitoring lokalít. Slovensko môže na tento účel čerpať eurofondy vo výške 180 miliónov eur. Vyplýva to zo Štátneho programu sanácie environmentálnych záťaží z dielne Ministerstva životného prostredia SR, ktorý schválila vláda SR. 

V súčasnosti je v Informačnom systéme environmentálnych záťaží evidovaných 1963 lokalít. Z toho je 900 registrovaných ako pravdepodobná environmentálna záťaž, 279 lokalít je potvrdených ako envirozáťaž a 784 lokalít je registrovaných ako sanovaná, respektíve rekultivovaná lokalita. Medzi 26 najrizikovejších, ktoré by sa mali likvidovať, patria najmä záťaže v rušňových depách.

Odhaduje sa, že zaťažené územia predstavujú okolo desať percent rozlohy Slovenska. Environmentálne záťaže sa nachádzajú najmä v areáloch priemyselných alebo veľkokapacitných poľnohospodárskych podnikov. K únikom nebezpečných látok dochádzalo aj na nekontrolovaných skládkach nebezpečných odpadov či v nezabezpečených skladoch pesticídov. Znečistenie tiež spôsobila armáda i ťažba nerastov. Pozostatok starých opustených skládok alebo odkalísk sa v niektorých lokalitách prejavuje zvýšenými hodnotami chloridov, kyanidov, ale aj ropných látok či arzénu v prostredí.

Odbor komunikácie MŽP SR, TASR