hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Kvalitu ovzdušia na Slovensku už SHMÚ meria s novou technikou

 

Zlepšenie parametrov merania kvality ovzdušia, jeho mobility a informovanosť verejnosti o výsledkoch meraní – to bol cieľ projektu Obnova a modernizácia Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia (NMSKO). Od septembra do novembra 2015 sa podarilo obnoviť 35 automatických imisných monitorovacích staníc a zjednotiť systém prenosu dát z meracích staníc NMSKO do centrálnej databázy. Za účasti ministra životného prostredia Petra Žigu dnes SHMÚ predstavil novú techniku verejnosti.

Projekt je významný nielen pre skvalitnenie merania ovzdušia na automatických staniciach, ale aj pre jeho mobilitu, teda schopnosť merať kvalitu ovzdušia kdekoľvek na Slovensku. Významne skvalitní aj informovanosť verejnosti o jeho výsledkoch, čo má v konečnom dôsledku pozitívny vplyv na včasnú komunikáciu s verejnosťou. „Chceme na vysokej odbornej úrovni diagnostikovať stav ovzdušia, pravdivo informovať ľudí o jeho kvalite, varovať ich a chrániť ich zdravie v prípade nepredvídaných udalostí, havárií, resp. iných okolností,“ dodal minister Peter Žiga.

Projekt Obnovy NMSKO zahŕňal aj nákup troch špeciálnych mobilných monitorovacích súprav, ktoré pozostávajú z automobilu a mobilnej monitorovacej imisnej stanice na zabezpečenie kontroly, servisu ako aj porovnávacích meraní v NMSKO. Pracovníci MŽP SR a SHMÚ ich dnes predviedli novinárom. Ide o mobilný monitorovací kontajner s výbavou plynných monitorovacích látok CO, NO, NO2, O3, SO2, mobilný monitorovací kontajner s výbavou na monitorovanie prachových častíc PM10 a PM2,5 a špeciálne monitorovacie vozidlo na zabezpečenie prevozu analyzátorov a kalibračných jednotiek. Mobilné monitorovacie stanice je možné vybaviť požadovanými dostupnými monitorovacími analyzátormi a prepravovať do dostupných lokalít s možnosťou elektrického pripojenia podľa plánu a požiadaviek Ministerstva životného prostredia SR.

V rámci projektu obnovili aj 17 analyzátorov SO2, 30 analyzátorov NO-NO2-NOx, 16 analyzátorov CO, 19 analyzátorov O3, 14 kontinuálnych analyzátorov tuhých znečisťujúcich látok PM10 a PM2,5, 18 sekvenčných vzorkovačov, 3 analyzátory Hg, päť zrážkomerov na odber zrážok pre následné stanovenie depozície, prístroj na stanovenie organického a elementárneho uhlíka a hmotnostný detektor pre plynový chromatograf s elektrónovou a chemickou ionizáciou. Na 10 monitorovacích staniciach (Ružomberok, BA –Mamateyova, BA – Jeséniova, Malacky, Chopok, Topoľníky, Stará Lesná, Starina, Kojšová Hoľa, Gánovce) sa rozšíril monitorovací program.

Projekt obnovy Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia bol zameraný na systémové a technické riešenie monitorovania kvality ovzdušia podľa požiadaviek smerníc EÚ vrátane riešenia akreditácie systémov kvality. Náklady naň projekt dosiahli 4 milióny 339 tisíc eur, z toho vyše tri milióny pokryli zdroje z nenávratného finančného príspevku Európskej únie z Operačného programu životné prostredie, takmer milión štátny rozpočet a približne tristotisíc vlastné zdroje SHMÚ.

Odbor komunikácie MŽP SR, SHMÚ