hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Zmluvu s OZV má už každá obec na Slovensku

Na Ministerstve životného prostredia SR dnes za účasti ministra Lászlóa Solymosa vyžrebovali 84 obciam Organizáciu zodpovednosti výrobcov (OZV), ktorá sa im postará o zber triedeného odpadu. Išlo o obce, ktoré doposiaľ nemali podpísanú zmluvu o budúcej zmluve s niektorou OZV. K 31. marcu podpísalo zmluvu s organizáciami zodpovednosti výrobcov vyše 97 percent obcí na Slovensku. V zmysle zákona o odpadoch, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára tohto roka, musí mať takúto zmluvu podpísaná každá obec.

Na žrebovaní sa zúčastnil minister životného prostredia László Solymos spoločne so zástupcami Združenia miest a obcí Slovenska, Únie miest Slovenska, ako aj uchádzačov o činnosť OZV, ktorí do konca marca podali na ministerstvo žiadosť o udelenie autorizácie na činnosť OZV pre obaly.

Žrebovanie určilo 84 obciam zmluvného partnera spomedzi 14 žiadateľov o udelenie autorizácie na činnosť OZV pre obaly. Ide o obce, s ktorými žiadna z budúcich OZV do 31. marca 2016 neuzavrela zmluvu o zapojení sa do systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov dobrovoľne. Výsledky žrebovania sú zverejnené na webovej stránke ministerstva (pdf, 284kB).

Cieľom nového zákona o odpadoch z dielne Ministerstva životného prostredia SR je, aby sa viac odpadu separovalo a recyklovalo, menej ho končilo na skládkach. Zákon prináša dôraz na transparentnosť vzťahov, spravodlivosť a adresnosť v oblasti odpadového hospodárstva. Cieľom je priblížiť Slovensko k vyspelým krajinám. Obyvatelia miest a obcí budú mať okrem iného oveľa komfortnejší a najmä bezplatný prístup k zberovým nádobám či vreciam určeným na triedenie odpadu. Táto zmena by mala priniesť obciam výraznú úľavu a taktiež ide o motiváciu pre občanov, ktorí čím viac vytriedia, tým sa im zníži objem zmesového komunálneho odpadu, za ktorý platia miestny poplatok.

Odbor komunikácie MŽP SR