hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Slovensko podpísalo kľúčovú dohodu v boji proti klimatickej zmene

Symbolicky, na Deň Zeme, podpísala Slovenská republika Parížsku dohodu o zmene klímy v sídle generálneho tajomníka OSN Pan Ki-muna v New Yorku. Za Ministerstvo životného prostredia SR sa slávnostnej ceremónie zúčastnil štátny tajomník Norbert Kurilla. Podpis dohody je prvým krokom k jej implementácii a ratifikovať ju musí ešte Národná rada Slovenskej republiky. Cieľom dohody je obmedziť rast globálnej teploty do konca storočia na maximálne dva stupne Celzia a podľa možnosti významne pod túto hodnotu, až na jeden a pol stupňa Celzia.

Parížska dohoda nadobudne platnosť tridsiaty deň po dni, keď ju ratifikuje najmenej 55 krajín, ktoré spolu vyprodukujú minimálne 55 percent celkových emisií skleníkových plynov. Nová klimatická dohoda je prelomová najmä v troch dôležitých faktoroch. Prvýkrát prináša redukčné záväzky nielen pre rozvinuté krajiny, ako to bolo v Kjótskom protokole, ale pre všetky krajiny. Po prvý raz sa nová dohoda venuje aj adaptácii a zakotvuje povinnosť pripravovať sa na dôsledky zmeny klímy, sledovať a hodnotiť dopady a budovať odolnosť ekosystémov a sociálnych a ekonomických systémov. Povinnosť sledovať emisie a informovať o ich množstve sa má vzťahovať na všetky krajiny, nielen na rozvinuté, ako to bolo doteraz.

Európska únia je celosvetovým lídrom v boji proti klimatickej zmene. Slovensko je súčasťou záväzku EÚ znížiť do roku 2030 celkové emisií skleníkových plynov o 40 % v porovnaní s rokom 1990. Tento záväzok potvrdila Európska rada v októbri 2014 a je súčasťou tzv. Rámca 2030. Okrem zníženia emisií zakotvuje zvýšenie energetickej účinnosti, väčší podiel využívania obnoviteľných zdrojov energie a rozvoj energetickej infraštruktúry.

Odbor komunikácie MŽP SR