hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Rezort životného prostredia si pripomína Deň Zeme

Zážitkové environmentálne aktivity, čistenie vodných nádrží a upratovanie okolia – aj o tomto je Deň Zeme v rezorte životného prostredia, ktorý celý svet oslavuje 22. apríla. Cieľom týchto aktivít je vzbudiť záujem o životné prostredie a svojím aktívnym prístupom urobiť niečo pre svoje okolie.

Aktivity v rámci Dňa Zeme odštartovali 20. apríla vernisážou výstavy Slovenského banského múzea s názvom Chránené územia Slovenska v priestoroch Mineralogickej expozície Berggericht v Banskej Štiavnici. Zamestnanci Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) v Banskej Bystrici pri príležitosti Dňa Zeme vyčistia a skrášlia okolie svojho pracoviska. V oblasti environmentálnej výchovy pripravili pre deti základných škôl podujatie, ktorého cieľom je poukázať na ochranu životného prostredia. Environmentálne a vzdelávacie aktivity pre žiakov základných škôl má pripravené aj Stredisko environmentálnej výchovy SAŽP – Dropie. Pracovisko SAŽP v Žiline spoluorganizuje 6. ročník Ekologického jarmoku, ktorý sa začal dnes v Považskej Bystrici. Počas tohto tradičného podujatia základné školy predstavia svoje projekty v rámci súťaže Ekopyramída a pripravené budú aj ekologické hry a súťaže.

Rezortná organizácia ministerstva životného prostredia, Zoologická záhrada Bojnice, pripravuje na nedeľu 24. apríla podujatie, na ktorom sa návštevníci dozvedia, prečo je dobré recyklovať a zároveň sa môžu zapojiť do súťaže Chránime planétu. Pre najmenších návštevníkov sú pripravené rôzne hry a tvorivé dielničky, kde sa budú recyklovať staré papierové obaly na vajíčka.

Vodohospodári zo Slovenského vodohospodárskeho podniku, Správy povodia horného Ipľa predstavia na Deň Zeme v Lučenci novú protipovodňovú techniku. Pracovníci Odštepného závodu Banská Bystrica zase vyčistia na Deň Zeme brehy rieky Hron v úseku Majer – Zimný štadión. Tradičné čistenie brehov Liptovskej Mary a Bešeňovej organizuje Správa povodia horného Váhu Ružomberok. Tá pripravuje na sobotu, 23. apríla aj čistenie vodného toku Revúca v intraviláne mesta Ružomberok, spoločne s Občianskym združením Centrum Belanov. Pracovníci Odštepného závodu Košice, Správy povodia Hornádu a Bodvy vyčistia Vodnú nádrž Dobšiná, ale aj brehy Hornádu od odpadkov. Čistenie Ondavy a jej brehov v úseku pod vodnou stavbou Domaša od obce Slovenská Kajňa a Hencovce zabezpečia pracovníci Správy povodia Bodrogu Trebišov.

Ďalšia rezortná organizácia ministerstva, Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši, pripravuje 25. apríla workshop s názvom Namaľuj si krásu Zeme. Podujatie je určené pre žiakov základných škôl a uskutoční sa v polyfunkčnej miestnosti zrekonštruovanej historickej budovy múzea na Ul. Školskej č. 4. Cieľom akcie je upozorniť na negatívne vplyvy činnosti človeka na životné prostredie a na nevyhnutnosť jeho ochrany.

Exkurzie pre žiakov základných, stredných a vysokých škôl pripravil Výskumný ústav vodného hospodárstva v rámci svojich špecializovaných pracovísk. Záujemcovia sa môžu dozvedieť informácie o dôležitosti ochrany prírody, vodných tokov, diferenciácii podzemných a povrchových vôd, Rámcovej smernice o vode a vodnom plánovaní. Navštíviť môžu aj jedinečné hydrotechnické laboratóriá, kde sa testujú mosty, hate a objekty vodných nádrží.

V rámci osláv Dňa Zeme predstavia výsledky svojej práce za rok 2015 aj geológovia zo Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra počas Prezentačného dňa, ktorý bude v stredu 27. apríla v priestoroch ŠGÚDŠ v Bratislave.

Vzdelávacie besedy, prednášky, exkurzie a tvorivé dielne pripravili ochranári zo Štátnej ochrany prírody SR v celkovo ôsmich národných parkoch, ôsmich chránených krajinných oblastiach a v regionálnom centre ochrany prírody Prešov. Viac o podujatiach rezortných organizácií ministerstva je možné dozvedieť sa priamo v konkrétnej organizácii. Zoznam je k dispozícii na webovej stránke ministerstva http://www.minzp.sk/o-nas/organizacie-rezortu-mzp-sr/prispevkove-organizacie/.

Deň Zeme vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia a oslavovať sa začal od roku 1970. Iniciátorom bol environmentálny aktivista, senátor Spojených štátov z Wisconsinu, Gaylord Nelson. Z jeho podnetu sa uskutočnili v USA rozmanité podujatia podporujúce environmentálne hnutie. Neskôr sa táto iniciatíva rozšírila po celom svete, pripája sa k nej stále viac ľudí a Deň zeme nadobudol celosvetový rozmer.

Odbor komunikácie MŽP SR