hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Minister László Sólymos na neformálnom zasadnutí Rady ministrov životného prostredia a dopravy EÚ

Ekologizácia dopravy, udržateľné dopravné riešenia a vývoj po parížskej konferencii o zmene klímy. To boli hlavné témy neformálneho zasadnutia Rady ministrov životného prostredia a dopravy európskej dvadsaťosmičky, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 14. až 15. apríla 2016 v holandskom Amsterdame. Slovenskú delegáciu na stretnutí viedol minister životného prostredia László Sólymos.

Minister László Sólymos vo svojom vystúpení zdôraznil, že z hľadiska plnenia dlhodobých cieľov na rozšírenie a urýchlenie prechodu k nízkym emisiám z palív a cestnej dopravy bude potrebné na celoeurópskej úrovni pripraviť komplexnejšie a razantnejšie riešenia. "Takéto riešenia dlhodobo zabezpečia napríklad presun osobnej a nákladnej dopravy na železničnú resp. lodnú dopravu, obmedzia individuálnu fosílnu dopravu a uvedú na trh motorové palivá s vysokým obsahom biozložky," povedal minister László Sólymos. "Slovenská republika prijíma a realizuje opatrenia v oblasti dopravy v zmysle plánov na zlepšenie kvality ovzdušia a zároveň priebežne prijíma opatrenia na dosiahnutie zníženia množstiev emisií znečisťujúcich látok," dodal šéf envirorezortu.

Na záver neformálnej Rady minister László Sólymos absolvoval bilaterálne rokovania s viacerými ministrami životného prostredia, s komisárom pre životné prostredie Karmenu Vellom, s europoslancom Giovannim La Viom a s generálnym riaditeľom Sekretariátu Rady EÚ Jaroslawom Pietrasom.

Odbor komunikácie MŽP SR