hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Minister László Sólymos navštívil veľtrh Coneco

Ministerstvo životného prostredia SR už tradične predstavuje na výstave CONECO – RACIOENERGIA – VODA činnosť rezortu a jeho organizácií. Pri tejto príležitosti minister životného prostredia László Sólymos navštívil informačný stánok envirorezortu, kde si pozrel mobilné protipovodňové hradenia a 3D model VD Gabčíkovo a VD Čunovo. Súčasťou veľtrhu bol aj 3. ročník medzinárodnej výstavy využitia a ochrany vody – VODA 2016, nad ktorou prevzal záštitu šéf envirorezortu László Solymos.

Informačný stánok envirorezortu ponúkol návštevníkom veľtrhu aktuálne informácie a trendy vo viacerých pálčivých oblastiach súčasnosti – ochrana pred povodňami, zosuvy, či predpoveď počasia a monitorovanie výskytu škodlivín v ovzduší.Verejnosť sa zaujímala o najnovšie informácie z Operačného programu Kvalita životného prostredia, projekty LIFE a názorné ukážky vodohospodárov, geológov a meteorológov. Svoju činnosť tu prezentoval Slovenský vodohospodársky podnik, Výskumný ústav vodného hospodárstva, Vodohospodárska výstavba, Slovenský hydrometeorologický ústav a Štátny geologický ústav Dionýza Štúra.

Odbor komunikácie MŽP SR