hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Európska cena Natura 2000 má 24 finalistov

Verejnosť môže do 8. mája hlasovať za návrhy, ktoré sa dostali do užšieho výberu tretieho ročníka ceny Natura 2000. Ide o 24 návrhov v piatich kategóriách, pričom celkovo bolo do súťaže prihlásených 83 návrhov. Víťazov vyhlási v Bruseli 23. mája 2016 komisár pre životné prostredie Karmenu Vella spoločne s odbornou porotou. Súťaž o cenu Natura 2000, ktorú v novembri 2015 vyhlásila Európska komisia, vychádza so Stratégie EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2020.

Do užšieho výberu o prestížnu cenu sa dostali projekty z 15 členských štátov EÚ, a to konkrétne z Belgicka, Bulharska, Nemecka, Estónska, Fínska, Francúzska, Grécka, Chorvátska, Lotyšska, Maďarska, Rakúska, Rumunska, Spojeného kráľovstva, Španielska a Talianska.

Už po druhý raz si svojho víťaza môže zvoliť aj verejnosť. Vlani sa do tohto hlasovania zapojilo takmer 25 tisíc občanov EÚ. Hlasovať možno on-line na: http://natura2000award-application.eu/. Bližšie informácie o cene Natura 2000 sú na
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards/promotional-material/index_en.htm alebo na https://www.facebook.com/EUEnvironment.

Cieľom súťaže je zviditeľniť a podporiť najlepšie postupy ochrany prírody v rámci EÚ. Cenu udelia v piatich kategóriách: ochrana,socio-ekonomické prínosy, komunikácia, zosúladenie záujmov a vnímania, cezhraničná spolupráca a „networking“.

Odbor komunikácie MŽP SR