hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Zosúvajúci sa svah pri Banskej Štiavnici je minulosťou

ilustračný obrázok

Štátny tajomník ministerstva životného prostredia Juraj Smatana navštívil obec Svätý Anton v okrese Banská Štiavnica, ktorá vo februári minulého roka vyhlásila mimoriadnu situáciu kvôli zosuvu svahu nad miestnou komunikáciou. Vďaka štátnej dotácii a účinným zabezpečovacím záchranným prácam dnes svah neohrozuje životy a majetok ľudí. Sanácia svahu je výsledkom úspešnej spolupráce štátnych inštitúcií a miestnej samosprávy.

Sanáciu havarijného svahu financoval štát, z rezervy vlády SR bolo na záchranné práce uvoľnených takmer 568 tisíc eur, ďalších vyše 572 tisíc eur poskytol obci Environmentálny fond formou dotácie. Geológovia svah zabezpečili kotvenými oceľovými konštrukciami, vybudovali gabiónový múrik a pozdĺžny betónový žľab. Upravená bola časť cesty a v území sa tiež doplnila sieť monitorovacích zariadení.
V poslednom desaťročí sa na Slovensku vyskytlo viac ako 700 zosuvov. V mnohých prípadoch priamo ohrozovali životy a majetok obyvateľov a vyžiadali si vyhlásenie mimoriadnej situácie. Spúšťačom svahových pohybov na Slovensku je predovšetkým anomálna zrážková činnosť, ktorá súvisí s prívalovými lejakmi, náhlymi vzostupmi hladiny podzemnej vody a nasýtenosťou svahu vodou. Podľa slov štátneho tajomníka Juraja Smatanu ide o jeden z prejavov klimatickej zmeny. „Je zodpovednosťou štátu presadzovať opatrenia, ktoré chránia prírodu, životné prostredie a rovnako tak aj životy a zdravie ľudí. Dôležité je pokračovať v dôslednom monitoringu geologických rizík,“ zdôraznil Smatana.

MŽP pod vedením Jána Budaja vypracovalo spoločne so Štátnym geologickým ústavom Dionýza Štúra dokument, ktorý poukazuje na možné prírodné ohrozenia a možnosti predchádzania havarijným zosuvom. Monitoring geologických faktorov životného prostredia prerokovala vláda v apríli tohto roku. Z dokumentu vyplýva, že MŽP a štátni geológovia v roku 2021 monitorovali 21 lokalít zosuvov a svahových deformácií, z toho 14 bolo nových. Jeden z najrizikovejších bol práve zosuv v obci Svätý Anton. MŽP chce na sanáciu zosuvov využívať peniaze z európskych fondov.