hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Zásahový tím MEDVEĎ rozhodol o uspatí tatranských medveďov, ktoré stratili plachosť

ilustračný obrázok

Štátna ochrana prírody roky varuje všetkých poľovníkov pred nevhodným prikrmovaním, ktoré láka divú zver bližšie k obciam. Rovnako upozorňuje starostov a občanov podhorských a horských obcí pred zlým nakladaním s odpadmi. Jedno aj druhé spôsobuje nežiadúcu zmenu chovania divokých zvierat (synantropnosť). Dochádza u nich k strate plachosti a k zmene spôsobu ich obživy, ktoré sú nevratné. Synantropné jedince sa už nevedia vrátiť k pôvodnému spôsobu života a držia sa v blízkosti ľudských sídel. V prípade medveďa tak vzniká riziko kolízií tejto šelmy s človekom.

Štátna ochrana prírody konštatuje, že napriek jej varovaniam a napriek dotáciám Ministerstva životného prostredia (MŽP) Slovenskej republiky, ktoré smerovali do horských obcí na zabezpečenie ich odpadových stojísk, v mnohých horských obciach si so svojimi odpadmi nevedia poradiť. A tak tam pretrvávajú problémy s jedincami medveďov, ktoré sú postihnuté synantropiou. Napríklad na jeseň minulého roku bol široko medializovaný incident, kedy skupina medveďov, vnikla do prevádzky cukroviniek vo Vysokých Tatrách. Túto skupinu už vtedy monitoroval Zásahový tím Štátnej ochrany prírody „MEDVEĎ“ a plašením a zaháňaním dosiahol, že sa synantropné medvede napokon stiahli mimo obec.

Na jar tohto roku sa tá istá skupina synantropných medveďov vrátila do osád Vysokých Tatier. Zásahový tím sa v zmysle predpísaných postupov uistil, že metódy odstrašovania a zaháňania sú v ich prípade neúčinné. Preto došlo k rozhodnutiu o uspatí a eutanázii 2 medveďov.

S plašením a zaháňaním problémovej medvedice s mladými sa štátni ochranári zo zásahového tímu pre medveďa hnedého zaoberali viac ako rok. Posledné mesiace vyskúšali všetky možnosti, vrátane pokusov o zmenu ich návykov. Medvedica s mladými však stratili plachosť, pravidelne navštevovali ľudské obydlia, kde nachádzali potravu predovšetkým v nedostatočne zabezpečených kontajnerových stojiskách na odpad. Pri stretnutí s človekom medvede nejavili známky plachosti a nereagovali ani na plašenie svetlom, zvukom, poplašnými výstrelmi a na lokality sa neustále vracali.

Štátni ochranári pracovali aj s možnosťou umiestniť subadultné medvede do odchovného zariadenia. Ale dlhodobým pozorovaním medvedej rodiny to odborníci vyhodnotili ako nevhodné riešenie, keďže medvede už prekročili vek, kedy by bola nádej na odvyknutie od synantropného spôsobu chovania vo voľnej prírode. Akcia Zásahového tímu MEDVEĎ prebehla profesionálne a pod dozorom veterinárneho lekára.

„Chránime priestor divočiny a v nej aj veľké šelmy. Ale v situácii, ak sa z niektorých šeliem stanú synantropné zvieratá a ohrozujú ľudí na území obcí, niet inej cesty, ako problémové zviera odchytiť, uspať a eutanazovať. Zásahový tím MEDVEĎ preukázal svoju akcieschopnosť,“ podčiarkol minister životného prostredia Ján Budaj. Zároveň doplnil svoj apel: „Apelujeme na všetkých ľudí, miestnych podnikateľov a samosprávu, aby sa správali zodpovedne pri zabezpečovaní odpadu. Ak si nechceme zničiť bohatstvo autentickej prírody, ktoré sme zdedili po svojich predkoch, chovajme sa voči nej s rešpektom a úctou. Problémy nikdy nespôsobujú medvede, ale neporiadni ľudia, ktorí ich doslova lákajú na prah svojich domovov alebo reštaurácií.“

Mnohé stojiská odpadov vo Vysokých Tatrách sú v žalostnom stave a to aj napriek tomu, že v minulosti rezort životného prostredia financoval ich zabezpečenie miliónovými dotáciami a státisíce dal aj Úrad vlády SR. Zabezpečiť komunálny odpad pred medveďom hnedým je pritom povinnosť, ktorá vyplýva obciam zo zákona o odpadoch.

 

Minister Budaj upozorňuje horské a podhorské obce, že Slovenská inšpekcia životného prostredia zintenzívnila kontroly kontajnerových stojísk s komunálnym odpadom, zamerané na zabezpečenie odpadu pred medveďmi. Inšpektori životného prostredia v roku 2020 skontrolovali 284 stojísk, pričom porušenie legislatívy zistili v 90 % prípadoch. Momentálne vo viacerých prípadoch prebieha správne konanie o uložení pokút, alebo kontrola plnenia nariadených nápravných opatrení.

Vďaka novej legislatíve, vyhláške k zákonu o odpadoch, ktorá nadobudla účinnosť 1.1.2021, sa zaviedli účinnejšie možnosti zabezpečenia odpadu pred medveďmi a zároveň sa rozšírilo územie, na ktoré sa táto povinnosť vzťahuje. Počet lokalít s výskytom medveďa hnedého podľa novej právnej úpravy narástol zo 151 na 360. MŽP ponúka obciam odbornú a finančnú podporu. Trvale sa zaoberá aj problémom synantropie medveďov, v rámci čoho rokuje s našimi aj zahraničnými zoologickými záhradami, podporuje posilnenie Inšpekcie životného prostredia a zlepšenie spolupráce štátnych ochrancov prírody so samosprávami na všetkých tých územiach, kde existuje riziko straty plachosti a synantropie medveďov.

 

„Zachovanie autentického rázu našej horskej krajiny je vecou nás všetkých. Ak sa jej vzdáme, potom zanecháme našim potomkom lesy, ktoré už nebudú pôvodnou slovenskou prírodou s jej jedinečnou biodiverzitou, ale iba komerčnými parkami,“uzavrel minister Ján Budaj.

Nesprávne zabezpečené stojisko

stojisko

Správne zabezpečenie

stojisko

stojisko

 

stojisko

samostojné kontajnery

samostojné kontajnery

Vhodná alternatíva - (pripravovaný) elektrický ohradník

príprava elektrického ohradníka