hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Začala sa sezóna zberu lesných plodov. MŽP upozorňuje na nelegálny zber

ilustračný obrázok

Slovenská príroda je počas letnej turistickej sezóny plná zberačov lesných plodov. Najobľúbenejšie sú jahody, maliny, čučoriedky, brusnice a huby. Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) upozorňuje, že v národných parkoch a ďalších chránených územiach, kde platí tretí a vyšší stupeň ochrany, je zber lesných plodov dlhodobo zakázaný. Uvedený zákaz sa nevzťahuje na miesta, ktoré sú návštevným poriadkom národného parku, alebo chráneným územím vyhradené na takúto činnosť a pre vlastnú spotrebu. Vyhradené miesta sú napríklad v národných parkoch Slovenský raj, Slovenský kras, Veľká Fatra, ale tiež v prírodnej rezervácii Vydrica.

Na dodržiavanie pravidiel dohliadajú predovšetkým zamestnanci správ národných parkov a stráž prírody, pričom za porušenie tohto zákazu môže byť sankcionované, či prepadnutie veci.

Problémom je najmä nelegálny obchod a zber enormného množstva lesných plodov. Jeden zberač dokáže nazbierať aj 50 litrov lesných plodov denne. Zberači tiež za sebou zanechávajú množstvo odpadkov. Na lesné plody je pritom odkázané veľké množstvo živočíchov, vrátane ikonického hlucháňa hôrneho, či medveďa hnedého. Nadmerným zberom lesných plodov živočíchy prichádzajú o prirodzenú potravu, častým dôsledkom je aj neželaná kolízia.

MŽP zdôrazňuje, že zákony platia pre všetkých rovnako. Dôležité je, aby bol každý jeden prípad porušenia envirolegislatívy vyšetrený. Príkladom je porušenie zákazu zberu lesných plodov a nedovolený vjazd motorovým vozidlom na území Národného parku Poloniny zamestnancom Správy NP Poloniny. Správa NP ihneď po preverení a vyšetrení udalostí ukončilo so strážcom prírody pracovný pomer.

Ak má niekto podozrenie, že dochádza k porušovaniu pravidiel, MŽP odporúča obrátiť sa na príslušnú správu národného parku, CHKO, políciu, alebo zelenú linku MŽP na čísle 0800 144 440