hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Vodohospodárskej výstavbe sa reštrukturalizáciou úveru podarilo ušetriť 543 000 eur ročne

ilustračný obrázok

 

Daniel Kvocera, bývalý generálny riaditeľ štátneho podniku Vodohospodárska výstavba (VV, š. p.), podpísal zmluvu o dielo vo výške takmer 150 mil. eur na európsky projekt „Inovácia a modernizácia plavebných komôr pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na Vodnom diele Gabčíkovo“. Urobil tak bez toho, aby štátny podnik mal na zmluvu krytie finančnými prostriedkami.

Napriek tomu financovanie projektu nezabezpečil, čo minister životného prostredia Ján Budaj pokladá za krajne nezodpovedné.

Vladimír Kollár, nový Generálny riaditeľ VV, š. p. začiatkom tohto týždňa podpísal s konzorciom bánk úverovú zmluvu, ktorá finančné krytie pre projekt zabezpečí. Úver bude slúžiť na financovanie projektu v takzvanom preklenovacom období. Teda pokým nebudú VV, š. p., doručené nenávratné finančné prostriedky z grantového programu Európskej únie. Maximálna výška úveru, ktorú podnik podľa potreby môže, ale zároveň nemusí vyčerpať, je 77,6 mil. eur, pričom 55 mil. eur predstavuje revolving.

Novému vedeniu štátneho podniku sa podarilo rokovaním s konzorciom bánk (Tatra Banka, VÚB banka, ČSOB) dosiahnuť úpravu podmienok úveru.

Rokovaním došlo k zníženiu úrokovej sadzby, čo pre štátny podnik predstavuje v prípade vyčerpania maximálneho úverového limitu úsporu až 543 tis. eur ročne. Ďalšie ušetrené prostriedky vyplývajú zo zníženého spracovateľského poplatku a úpravy úverových rámcov a predstavujú jednorazovo sumu 183 tis. eur.