hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

V lokalite UNESCO Staré bukové lesy na území Národného parku Poloniny pribudne ďalšia prírodná rezervácia

ilustračný obrázok

Schválením nariadenia, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Veľký Bukovec, vláda dnes zabezpečila dostatočnú právnu ochranu lokality, ktorá je súčasťou svetového dedičstva UNESCO Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy. Nariadenie predložil na rokovanie vlády šéf envirorezortu Ján Budaj. Účinnosť nadobudne 15. septembra 2021.
Dnešným rozhodnutím vládneho kabinetu, ktoré nadväzuje na uznesenie vlády z roku 2019 k návrhu úpravy hraníc slovenských komponentov lokality svetového dedičstva UNESCO Staré bukové lesy, vznikne na území Národného parku Poloniny prírodná rezervácia (PR). Veľký Bukovec sa rozprestiera na takmer 974 hektároch a je členený na zóny A, B a zároveň sa vymedzuje aj ochranné pásmo.
Zóna A navrhovanej PR spolu s prírodnými rezerváciami Rydošová a Vihorlatský prales bude súčasťou komponentu Stužica-Bukovské vrchy lokality UNESCO. Vznikne tak ucelené chránené územie bez zásahu s rozlohou 1733 hektárov. Zóna B a ochranné pásmo navrhovanej rezervácie budú súčasťou nárazníkovej zóny. Tu bude možno realizovať výrub výlučne jednotlivým výberom stromov, kým v ochrannom pásme, kde platí tretí stupeň ochrany, má prebiehať prírode blízky spôsob obhospodarovania.
Hlavným predmetom ochrany prírodnej rezervácie Veľký Bukovec sú prebiehajúce prírodné ekologické a biologické procesy v evolúcii a vývoji pozemných lesných biotopov s bukom lesným (Fagus sylvatica). Ďalším dôvodom je ochrana druhov európskeho významu ako kunka žltobruchá, mlok karpatský, sova dlhochvostá, ďateľ čierny, zubor hrivnatý, vlk obyčajný či rys ostrovid a  medveď hnedý a tiež druhu národného významu salamandra škvrnitá.