hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Stanovisko Ministerstva životného prostredia SR – snaha o identifikovanie medveďa z Liptovskej Lúžnej

Vzorky DNA z trusu sú znehodnotené a nie je možné z nich identifikovať jedinca. Znehodnotením vzoriek z trusu sa dalo zabrániť keby boli zamestnanci Štátnej ochrany prírody SR (ŠOP SR) privolaní na miesto činu bezprostredne po odhalení incidentu a mohli odobrať čerstvé vzorky. Táto udalosť preto podčiarkuje nutnosť posilniť spoluprácu medzi ŠOP SR a Políciou SR.

ŠOP SR v tomto prípade nie je ani účastníkom vyšetrovacieho konania, hoci pri menej závažných udalostiach, akými sú napríklad škody na včelstvách, býva k vyšetrovaniu privolaná. Ministerstvo životného prostredia bude žiadať zverejnenie dôvodov, pre ktoré bolo bránené účasti expertov ŠOP SR pri vyšetrovacom konaní.