hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Správa o stave republiky aj o ochrane životného prostredia

ilustračný obrázok

Ministerstvo životného prostredia SR oceňuje vyjadrenia prezidentky SR Zuzany Čaputovej, ktoré predniesla v pléne Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR). V správe o stave republiky ocenila podporu ambicióznych klimatických cieľov, pokrok v oblasti obehového hospodárstva, či reformu národných parkov. Prezidentka pozitívne zhodnotila tiež zavedenie zálohovania PET fliaš a plechoviek od budúceho roku. Prezidentka Čaputová tým dala najavo, že aj ona si uvedomuje vážnosť stavu a naliehavosť ochrany životného prostredia. Stala sa tak prvou slovenskou hlavou štátu, ktorá ochrane životného prostredia venovala v správe o stave republiky toľko priestoru.
Podľa vyjadrení ministra životného prostredia Jána Budaja v minulosti u politikov neexistoval rešpekt k hodnotám životného prostredia nevyhnutný na to, aby konali v prospech skutočnej ochrany životného prostredia.
Prezidentka Čaputová vyzdvihla prácu ministerstva životného prostredia, keď pozitívne hodnotila podporu rezortu k ambicióznym klimatickým cieľom. Ocenila aj podporu efektívneho obehového hospodárstva s dôrazom na zálohovanie PET fliaš a plechoviek, ktoré u nás ako v prvej krajine v tomto regióne začne fungovať od budúceho roka. „Oceňujem tiež, že sa otvorila téma reformy národných parkov a ochrany biodiverzity,“ podčiarkla prezidentka.
Ministerstvo životného prostredia si váži aj dôrazné prezidentkine slová o nutnosti urýchlene odstraňovať staré environmentálne záťaže, napríklad petrochemickú záťaž v obci Predajná, či odstraňovanie PCB látok na východnom Slovensku. Spolu s hlavou štátu si envirorezort uvedomuje nedostatočnú kvalitu ovzdušia, kvôli ktorému na Slovensku predčasne umiera niekoľko tisíc našich občanov. Súčasné vedenie ministerstva životného prostredia (MŽP) presadzuje systémové zmeny pri odstraňovaní environmentálnych záťaží na Slovensku. V NR SR prešiel koncom júna v prvom čítaní reformný zákon, ktorý zlepší postavenie štátu pri odstraňovaní environmentálnych záťaží. Zákon prináša riešenie aj pre prípady, kedy mnohé bývalé priemyselné areály, na ktorých pozemkoch sa nachádza environmentálna záťaž, nemajú určenú povinnú osobu, ktorá by bola zodpovedná za odstránenie toxického znečistenia.
MŽP rovnako ako hlava štátu podčiarkuje pri každej príležitosti, že bezuhlíková budúcnosť a udržanie vody v krajine je bezprecedentnou výzvou našej generácie a týka sa zásadných zmien fungovania celej spoločnosti a ekonomiky.
MŽP robí všetko preto, aby sa kvalita ovzdušia na Slovensku zlepšila a v súvislosti s tým novelizuje právne predpisy v oblasti ochrany ovzdušia, ktoré prinesú rozsiahle zmeny. Nová legislatíva vytvorí náročnejšie požiadavky na štátnu správu, samosprávu, aj na prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania. MŽP zároveň reaguje finančnými nástrojmi na podporu zlepšenia kvality ovzdušia a zvyšovaním povedomia. V tejto súvislosti MŽP pripravuje rozsiahlu energetickú obnovu rodinných domov, financovanú z Plánu obnovy a odolnosti SR a rozširuje národnú monitorovaciu sieť kvality ovzdušia. Iba za posledný rok v 10 mestách na Slovensku pribudli automatizované monitorovacie stanice a ďalšie 4 by mali pribudnúť v blízkej budúcnosti.