hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Slovensko sa nachádza medzi krajinami, ktorým Európska komisia zaslala formálne oznámenie v súvislosti so smernicou o čistení odpadových vôd

ilustračný obrázok

Slovensko sa nachádza medzi krajinami, ktorým Európska komisia (EK) zaslala formálne oznámenie, tzv. infringement, v súvislosti s nesprávnou aplikáciou smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd. Na základe informácií, ktoré Bruselu poskytli slovenské orgány, Európska komisia vyhodnotila, že Slovensko nemá vybudované dostatočne primerané systémy čistenia odpadových vôd v 19 z celkovo 356 aglomerácií. Slovensko má teraz dva mesiace na to, aby EK odoslalo svoju odpoveď na formálne oznámenie.

Európska komisia pri formálnom oznámení vychádzala z údajov za rok 2016. V niektorých z 19 aglomerácií preto medzičasom sa nedostatky mohli už odstrániť. Ministerstvo životného prostredia (MŽP SR) preto ihneď preverí aktuálny stav čistenia odpadových vôd v spomínaných aglomeráciách. Pri tých aglomeráciách, v ktorých medzičasom nenastalo zlepšenie, bude MŽP SR iniciovať spoločné rokovania s vodárenskými spoločnosťami a samosprávami. Na základe rokovaní sa stanoví časový plán investícií do odvádzania a čistenia odpadových vôd. Časové harmonogramy investícií Envirorezort následne zahrnie do odpovede, ktorú odošle do Bruselu.

Po tom, ako sa Komisia oboznámi s odpoveďou Slovenska, môže oznámenie postúpiť do ďalšieho kroku, ktorým je vydanie odôvodneného stanoviska. Spolu so Slovenskom adresovala EK formálne oznámenie aj Poľskej republike a Malte, ktoré neposkytli Bruselu žiadne informácie o svojich systémoch čistenia odpadových vôd.

MŽP v období rokov 2014 až 2020 poskytlo z Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP) na budovanie verejných vodovodov a kanalizácií z európskych zdrojov sumu 501,8 milióna eur. Ďalších takmer 20,5 milióna poskytlo na rovnaké účely aj z Environmentálneho fondu.