hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Slovensko musí byť energeticky nezávislé

ilustračný obrázok

 

Krvavá vojna na Ukrajine, ktorú spôsobila Ruská federácia, znásobila potrebu okamžite riešiť energetickú nezávislosť Slovenskej republiky od dodávok ropy a plynu z Ruskej federácie. Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) kvôli tomu zriadilo stálu konferenciu Energeticky nezávislé Slovensko. Jej účastníkmi sú politici, environmentálni aktivisti, experti na energetickú bezpečnosť, odborníci na udržateľné a obnoviteľné zdroje energie či zástupcovia mimovládnych organizácií.

Stála konferencia Energeticky nezávislé Slovensko je podporným nástrojom Rady vlády SR pre Európsku zelenú dohodu. Cieľom konferencie je ponúknuť priestor na diskusiu a pomôcť tak pripraviť konkrétne kroky a návrhy na riešenie zložitej energetickej situácie, v ktorej sa Slovenská republika ocitla po začiatku surového vojenského konfliktu na Ukrajine. Premiérové zasadnutie konferencie otvoril minister Ján Budaj.

Podľa ministra životného prostredia Jána Budaja vojna na Ukrajine, len pár kilometrov od slovenských hraníc, odkryla problémy, pred ktorými si v minulosti politickí predstavitelia štátu zatvárali oči. „Dnešná energetická závislosť na nerastných surovinách odhalila chybné rozhodnutia bývalých politických špičiek, ktoré trestuhodne premrhali príležitosť diverzifikovať energetické zdroje. Slovensko potrebuje viac energetických zdrojov, viac vzdelanostnej ekonomiky s vyššou pridanou hodnotou,“zdôraznil minister Budaj. MŽP SR a súčasná vláda SR čelí výzvam, aké nemajú obdobu v histórii Slovenska a zároveň ponúka riešenia, ktoré sú šetrné k prírode a znížia energetickú závislosť na fosílnych palivách.

K téme možností energetickej nezávislosti Slovenska sa na konferencii vyjadrila aj bývalá premiérka SR a dekanka Fakulty masmédií Paneurópskej vysokej školy Iveta Radičová, bývalý podpredseda vlády SR a zároveň bývalý poradca ukrajinskej vlády Ivan Mikloš, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Vladimíra Šucha, štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Karol Galek a ďalší experti na energetiku, ale aj zástupcovia mimovládnych organizácií.

Podľa vyjadrení Ivana Mikloša je dôležité čo najrýchlejšie zastaviť dovoz uhľovodíkových palív, predovšetkým plynu, z Ruska do EÚ. Ak sa tak nestane, budú ekonomické, sociálne aj environmentálne náklady rádovo väčšie, ako sú krátkodobé náklady a dôsledky po čo najskoršom zastavení dovozu plynu z Ruska. „Máme na výber medzi zlým a ešte horším riešením, a tým je pokračovať v dovoze uhľovodíkových palív z Ruska. Ekonomické dôsledky budú rádovo horšie, ako krátkodobé zníženie ekonomického rastu a kúpnej sily,“ vyhlásil Ivan Mikloš.

EÚ je v oblasti svetovej spotreby energie významným hráčom. Napriek poprednému postaveniu nemá však už dnes na vývoj ponuky na trhoch cien takmer žiadny vplyv. „Jednoducho sa dívame, žasneme a platíme. Preto otázky súvisiace s prekonávaním možných kríz budú pre budúci vývoj kľúčovými. Jediná možná cesta je spoločná energetická politika EÚ. Inak to nemáme šancu predýchať. Slovensko musí byť nezávislé od jedného monopolného dodávateľa fosílnych palív,“ dodala bývalá premiérka SR Iveta Radičová.

Ministerstvo životného prostredia podporuje rozvoj obnoviteľných zdrojov energie a ich podstatne väčšie zapojenie do energetického mixu. Zároveň však presadzuje, aby boli obnoviteľné zdroje vhodne kombinované so všetkými nízkoemisnými zdrojmi energie, vrátane jadrovej energie tak, aby bola zabezpečená stabilita siete a dostupnosť dodávok energie.
Ťažký priemysel na Slovensku spotrebuje 40 % vyrobenej energie, európsky priemer je pritom 25 %. Slovensko má 55 % podiel výroby elektriny z jadra, závislosť na dodávkach plynu dosahuje 85 %, pri dodávkach ropy a jadrovom palive je to však takmer 100 %. „Zníženie závislosti na ruských energetických zdrojoch je náročná úloha, ale nie je nedosiahnuteľná,“ podčiarkol minister Ján Budaj. ​

Video záznam z konferencie na Facebooku