hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Slovenské banské múzeum bude mať novú riaditeľku

ilustračný obrázok

Novou riaditeľkou Slovenského banského múzea so sídlom v Banskej Štiavnici sa stane Zuzana Denková. Splnila náročné kritériá výberového konania a na základe súčtu bodov z jeho prvej a druhej časti, ju výberová komisia odporučila ako najlepšiu spomedzi prihlásených kandidátok a kandidátov. Do funkcie ju v najbližších dňoch vymenuje minister životného prostredia Ján Budaj.

„Pani Zuzana Denková úspešne zvládla výberové konanie na post riaditeľky Slovenského banského múzea. Stojí pred ňou dôležitá úloha, prebudovať múzeum na atraktívnu inštitúciu, ktorá sa stane súčasťou nášho vnímania kultúrneho a prírodného dedičstva a upevní svoje postavenie v odbornej, múzejníckej, ale aj galerijnej komunite,“ vyhlásil Ján Budaj, minister životného prostredia.
Víziou projektu, ktorým presvedčila výberovú komisiu ministerstva, je posilniť atraktivitu a odbornosť múzea, jeho akvizičné, vedecké a prezentačné aktivity. Inštitúcia patrí do centra slovenského múzejníctva, bude držať krok so zahraničnými banskými múzeami. Dôležitou zložkou jej práce bude starostlivosť o pamiatky na zozname Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO – v Banskej Štiavnici. Navyše, v nadväznosti na špecifický profil zbierkového fondu a zároveň univerzálneho záberu múzea s jeho rôznorodými zbierkami – od dejín vedy a techniky, cez prírodovedu, archeológiu a etnografiu, až po umeleckú históriu.

Od Zuzany Denkovej sa očakáva vybudovanie prvého „zeleného múzea“ na Slovensku: environmentálne, sociálne i kultúrne vyspelej verejnej inštitúcie.
Zuzana Denková sa opiera o bohaté, takmer 20-ročné skúsenosti v kultúrnej oblasti. Posledných 15 rokov bola kurátorkou Slovenského banského múzea. Teší sa rešpektu profesijnej komunity – od roku 2015 pôsobí ako podpredsedníčka Etnologickej komisie Zväzu múzeí na Slovensku. Niekoľko rokov sa aktívne podieľa aj na dobrovoľníckej práci so zameraním na objavovanie, ochranu a sprístupňovanie kultúrneho dedičstva.