hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva má nové vedenie

ilustračný obrázok

Minister životného prostredia Ján Budaj poveril Michala Bakytu, aby v čase neprítomnosti počas čerpania rodičovskej dovolenky Filipa Macháčka riadil sekciu environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva.

Michal Bakyta má dlhoročné skúsenosti v oblasti odpadov. Od roku 2012 pôsobil ako vedúci pracovník v Ponitrianskom združení pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi, neskôr ako koordinátor projektu a od roku 2014 ako projektový manažér.

Okrem toho sa Michal Bakyta zaoberal aj poradenstvom v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi, predchádzania vzniku odpadov a v neposlednom rade aj environmentálnou výchovou.