hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Rezort životného prostredia neposkytne dotáciu bývalému “poradcovi” premiéra

ilustračný obrázok

Rezort životného prostredie ruší dotáciu pre občianske združenie bývalého “poradcu” predsedu vlády.

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program - Kvalita životného prostredia (OPKŽP) odstúpi od zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre „OZ Pre lepšiu spoločnosť“. Prijímateľ si nesplnil svoju povinnosť priebežne informovať SAŽP o vzniku potenciálneho konfliktu záujmov, čo je dôvodom na odstúpenie od zmluvy.

Potenciálny konflikt záujmov spočíva v politickej činnosti predstaviteľa občianskeho združenia. V čase schválenia dotácie bol “poradcom” pre politicky činnú osobu v oblasti mediálnych aktivít. Činnosťou, ktorá mala byť podporená dotáciou sú rovnako mediálne a propagačné aktivity, z čoho vyplýva, že mal potenciálny konflikt záujmov oznámiť sprostredkovateľskému orgánu.

„Nesplnením tejto oznamovacej povinnosti žiadateľ porušil podmienky zmluvy a preto občianskemu združeniu dosiaľ neboli, a ani nebudú, poskytnuté žiadne finančné prostriedky,“ uzavrel minister životného prostredia Ján Budaj.