hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Reakcia MŽP na zistenia NKÚ v súvislosti s nedostatočnou podporou ochrany životného prostredia z Envirofondu

ilustračný obrázok

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky sa stotožňuje s vyjadreniami Najvyššieho kontrolného úradu v súvislosti s nedostatočným potenciálom využívania financií a netransparentným systémom hodnotenia žiadostí na Envirofonde. Ministerstvo životného prostredia upozorňuje, že ide o problémy predchádzajúcich vlád. Nové vedenie Environmentálneho fondu pripravilo výrazné zrýchlenie čerpania peňazí na projekty samospráv najviac postihnutých znečistením životného prostredia, obzvlášť pri dobudovaní vodovodnej a kanalizačnej siete. Základom toho je nastaviť transparentné pravidlá a dôsledne kontrolovať využívanie financií.

Podľa slov ministra životného prostredia Jána Budaja predchádzajúce vlády poskytovali samosprávam dotácie bez účinných kontrol. „V minulosti bolo bežné, že hodnotiteľmi projektov financovaných z verejných zdrojov, na ktoré sa skladajú všetci daňoví poplatníci, boli zamestnanci envirorezortu, ale chýbali odborníci z akademickej obce či profesijných organizácií. Obdobie tzv. našich ľudí sa skončilo a Envirofond bude transparentnejší, spravodlivejší a dostupnejší,“ zdôraznil minister životného prostredia Ján Budaj.

Vládny kabinet začiatkom novembra tohto roku schválil legislatívnu zmenu z dielne MŽP, ktorá novelizuje zákon o Environmentálnom fonde a tiež zákon o obchodovaní s emisnými kvótami. Po schválení parlamentom bude poskytovanie dotácií z Envirofondu jednoduchšie a prehľadnejšie. Prostriedky fondu pôjdu prioritne na ochranu a starostlivosť o životné prostredie v súlade s Envirostratégiou 2030. Nová legislatíva zjednoduší podávanie žiadostí na poskytnutie podpory formou dotácie. Výsledkom bude jednoduchší a prehľadnejší proces poskytovania dotácie, resp. úveru žiadateľom.

Nová legislatíva upravuje aj spôsob zverejňovania jednotlivých špecifikácií, na ktoré upozornil NKÚ. Environmentálny fond zverejní do 31. marca príslušného roku zoznam činností, na ktoré následne počas roka uverejní samotné špecifikácie na predkladanie žiadostí o dotáciu. Tento zoznam činností bude obsahovať aj predpokladané termíny zverejnenia jednotlivých špecifikácií. Žiadatelia tak budú už začiatkom roku disponovať informáciou, kedy môžu očakávať sprístupnenie tej ktorej špecifikácie, na ktorú budú chcieť podať žiadosť o podporu. Súčasne jednotlivé špecifikácie činností budú zverejňovať samostatne. Doteraz sa sprístupňovali ako jeden dokument pre všetky činnosti.

MŽP tiež pokračuje v rokovaniach s Ministerstvom financií SR, aby minimálne 50 % ziskov z predaja emisných kvót išlo do skutočnej podpory zelených cieľov a projektov samospráv, ktoré pomôžu zvýšiť kvalitu života ľudí v mestách a obciach Slovenska.