hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Prestížny program GLOBE je už aj na Slovensku

Slovensko sa oficiálne zapojilo do medzinárodného vedeckého a vzdelávacieho programu GLOBE, ktorý vedie americká vládna agentúra NASA. Slovenské školy majú jedinečnú možnosť využívať rôzne vzdelávacie materiály, uskutočňovať merania a praktické experimenty. Veľvyslanectvo USA na Slovensku vyzdvihuje spoluprácu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a agentúry NASA najmä pri príležitosti 50. výročia medzinárodného Dňa Zeme. Ten si každoročne pripomíname 22. apríla.

„Je nesmierne dôležité zachovávať prírodné bohatstvo pre ďalšie generácie. Potrebujeme, aby naše deti prírode rozumeli a chránili ju. Práve prostredníctvom programu GLOBE študenti rozvíjajú svoje bádateľské schopnosti, posilňujú svoj vzťah k okoliu a prírodným vedám. Verím preto, že sa do programu zapojí čo najviac škôl,” uviedol minister životného prostredia Ján Budaj.
Výsledky svojich meraní môžu študenti zdieľať prostredníctvom aplikácie a umožniť tak ich ďalšie spracovanie vedcami NASA. Majú možnosť sa zúčastňovať stretnutí participujúcich krajín, nadväzovať s nimi kontakty a inšpirovať sa navzájom v aktivitách súvisiacich so životným prostredím. Zber a zdieľanie dát a meraní je dostupné aj pre širokú verejnosť.

„Vzájomná spolupráca je nevyhnutná k tomu, aby sme chránili našu planétu. V rámci programu GLOBE americkej vládnej agentúry NASA sa každý slovenský študent, učiteľ alebo budúci vedec môže zapojiť do medzinárodnej environmentálnej vedeckej komunity. Aj v týchto náročných časoch sa môžete prepojiť s odborníkmi a aktivistami z celého sveta, zúčastniť sa vedeckého procesu a pomôcť tak chrániť náš spoločný domov pre budúce generácie,uviedla americká veľvyslankyňa na Slovensku Bridget Brink.

„Chcem zablahoželať Slovensku, ktoré sa stalo najmladším členom našej GLOBE rodiny. Nie je lepšia príležitosť než privítať v poradí 123. členskú krajinu počas 50. výročia Dňa Zeme a 25. výročia programu GLOBE. Teším sa na spoluprácu s mladými vedcami,” uviedol Peter Falcon, koordinátor programu v rámci americkej vládnej agentúry NASA.

Školy, ktoré majú záujem zapojiť sa do programu, môžu kontaktovať Inštitút aplikovanej ekológie Daphne. Školám poskytne viac informácií a bude ich navigovať ako ďalej postupovať. Inštitút aplikovanej ekológie Daphne je členskou organizáciou siete environmentálno-výchovných organizácií Špirála, ktorá je hlavným koordinátorom projektu GLOBE na Slovensku. Daphne bol poverený implementáciou programu.

Medzinárodný vedecký a vzdelávací program GLOBE tento rok oslavuje svoje 25. výročie. Spolu so Slovenskom je v ňom zapojených 123 krajín z celého sveta. Od roku 1995 sa v týchto krajinách podarilo zozbierať dáta z vyše 178 miliónov meraní od viac ako 10 miliónov študentov a 169 tisíc ľudí. V zúčastnených krajinách sa program GLOBE stal dôležitou súčasťou učebných osnov v rámci predmetov venovaných životnému prostrediu.

GLOBE spája študentov, učiteľov a vedcov za účelom skúmania životného prostredia na celosvetovej úrovni. Vytvára medzinárodnú sieť študentov základných a stredných škôl, ktorí sa venujú štúdiu životného prostredia, meraniu kvality životného prostredia a výmene užitočných informácií o stave životného prostredia medzi sebou a v rámci medzinárodnej vedeckej komunity. Viac informácií nájdete na stránke GLOBE.