hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Povodne spôsobili v druhej polovici minulého roka miliónové škody

Ministerstvo životného prostredia predložilo na dnešnom rokovaní vlády Správu o priebehu a následkoch povodní na území Slovenskej republiky v období od júla do konca decembra 2020. V sledovanom období sa vyskytli povodne vyvolané najmä charakterom počasia.

Správa obsahuje základné informácie o príčinách, priebehu a následkoch povodní, ktoré sa vyskytli počas druhej polovice roka 2020. Najväčšmi zasiahnuté boli okresy Gelnica, Prešov, Spišská Nová Ves, Sabinov a Kežmarok. Októbrové povodne z trvalých zrážok významne zasiahli všetky povodia s výnimkou Dunaja a horného Váhu.

Povodne spôsobili celkové škody vo výške 4 732 325,67 eur, z toho škody na majetku fyzických osôb boli 256 220,10 eur, na majetku právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov 44 030,00 eur, na majetku obcí 592 561,96 eur, na majetku vyšších územných celkov 780
000,00 eur a na majetku štátu 3 059 513,61 eur.

Na vykonávanie povodňových zabezpečovacích prác boli vynaložené výdavky vo výške 3 404 602,89 eur a na vykonávanie povodňových záchranných prác vo výške 1 063 244,30 eur.

MŽP presadzuje, aby sa investovalo viac do skúmania reálnych a dlhodobých príčin povodní tak, aby sa odhalilo, akým podielom sa na udalostiach podieľajú chybné zásahy človeka do krajiny. Takými zásahmi sú napríklad lesné cesty, spôsob obrábania pôdy, aj hospodárenie v lesoch nad obcami, zasiahnutými povodňami.