hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Partizánske triedi kuchynský bioodpad

ilustračný obrázok

Triediť komunálny odpad má zmysel. Vedia o tom aj v Partizánskom, ktoré si uvedomilo, že ak zásadne nezvýši mieru triedenia komunálnych odpadov, v nasledujúcich rokoch ho čaká výrazné navýšenie výdavkov za skládkovanie odpadov. Mesto Partizánske spustilo na jar pilotný projekt zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu na sídlisku Šípok, v rámci ktorého sa tento druh odpadu zbieral od dverí k dverám. Za prvý mesiac vyzbierali 9 ton kuchynského bioodpadu. Radnica tento systém zberu zavádza v ďalších mestských častiach. O skúsenostiach so zberom kuchynského odpadu dnes diskutoval štátny tajomník ministerstva životného prostredia Juraj Smatana s primátorom mesta Partizánske Jozefom Božikom.
Mesto Partizánske pri výbere najvhodnejšieho systému zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu prihliadalo na tri parametre: komfort pre obyvateľov, výťažnosť systému a ekonomiku zberu. Podľa slov štátneho tajomníka ministerstva životného prostredia (MŽP) Juraja Smatanu je Partizánske dobrým príkladom pre ostatné mestá a obce Slovenska. „Ak chce samospráva zaviesť skutočne efektívny systém zberu komunálnych odpadov, musí dokonale poznať miestne pomery. Vďaka nim dokáže zaviesť najlepší spôsob nakladania s odpadom, ktorý prispeje k čistejšiemu životnému prostrediu a zároveň neodľahčí peňaženky obyvateľov,“ zdôraznil štátny tajomník Juraj Smatana.
Skúsenosti z mesačného pilotného zberu na sídlisku Šípok ukázali, že pri zbere kuchynského bioodpadu zohráva dôležitú úlohu jednoduchosť systému, spolupráca obyvateľov a osobná komunikácia a argumentácia zo strany samosprávy a podporujúcich organizácií. Každá domácnosť dostala na zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu plastový košík s objemom 10 litrov a 25 kompostovateľných vreciek. Obyvatelia 2-krát do týždňa vykladajú košík s kuchynským bioodpadom priamo pred dvere svojho bytu. Na sídliskách nie sú žiadne spoločné nádoby pre zhromažďovanie tohto odpadu. „V deň zberu zberači jednotlivé vrecká s odpadom pozbierajú priamo od bytov, zaevidujú prostredníctvom QR kódu na košíku a súkromná spoločnosť odvezie odpad do bioplynovej stanice v Bošanoch. Vyzbierané množstvo odpadov za 4 týždne pilotného projektu a následne za 1. mesiac samotného zberu nám ukazujú, že sme sa vybrali správnym smerom,“ ozrejmil primátor mesta Partizánske Jozef Božik.
Hospodárnosť zberu si mesto vypočítalo na základe podrobného sledovania dĺžky zberu biologicky rozložiteľných odpadov z kuchyne, podrobného prieskumu štruktúry bytových domov a cenových ponúk zberových spoločností. „Takto sme vyrátali náklady na zber a zhodnotenie kuchynského bioodpadu, úspory za neuloženie odpadu na skládku odpadov, ale aj príjmy z nárokovateľného príspevku z Environmentálneho fondu,“ dodal primátor Jozef Božik.
Mesto Partizánske patrí medzi samosprávy, ktoré zlepšujú odpadové hospodárstvo a zvyšujú komfort svojim obyvateľom. Samospráva v najbližšom období vybuduje kompostáreň, na ktorú získala dotáciu 2,9 mil. eur z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Ročne dokáže spracovať až 3 250 ton biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. Mesto v minulosti získalo dotáciu aj na triediacu linku, ktorá komunálny odpad premení na tuhé alternatívne palivo. Na realizáciu projektu získali technické služby mesta z európskych fondov takmer 6 mil. eur.