hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Otvorila sa výzva adresovaná priemyselným podnikom, na modernizáciu majú k dispozícii viac ako 357 mil. eur

ilustračný obrázok

Najväčšie priemyselné podniky na Slovensku, ktoré sú najväčšími producentmi skleníkových plynov, sa od dnešného dňa môžu uchádzať o podporu z Plánu obnovy a odolnosti SR (POO). Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) dnes vyhlásilo výzvu, zameranú na dekarbonizáciu priemyslu s celkovou alokáciou viac ako 357 mil. eur. Samotná výzva, ktorá potrvá do 20. januára 2023, je zverejnená na webe https://www.minzp.sk/poo/.

Predseda vlády SR Eduard Heger považuje dekarbonizáciu priemyslu za jednu z energetických
výziev, s ktorou sa musí Slovensko popasovať. “Takúto ponuku priemyslu nedala žiadna vláda pred nami. Envirorezort v minulosti produkoval skôr kauzy, ako opatrenia. Dobrá vláda musí byť zodpovedná voči súčasným aj budúcim generáciám,” vyhlásil pán premiér.

V rámci zverejnenej výzvy sa o finančné prostriedky môžu uchádzať výlučne tie priemyselné podniky, ktoré spadajú pod Európsky systém obchodovania s emisiami (EU ETS). V podmienkach Slovenska až 90% všetkých emisií z priemyslu je súčasťou tohto systému.

Poskytnutú finančnú pomoc majú jednotlivé podniky investovať do ochrany životného prostredia v podobe znižovania emisií skleníkových plynov. Hlavnou podmienkou je, aby podporený podnik dosiahol zníženie emisií aspoň o 30% v porovnaní s referenčným obdobím.

Podľa ministra životného prostredia Jána Budaja pre energeticky mimoriadne náročný slovenský priemysel práve modernizácia môže znamenať východisko zo súčasnej ťažkej situácie. „Táto výzva má ambíciu urýchliť zelený reštart priemyslu, na ktorý ale nedoplatí životné prostredie,“ zdôraznil Budaj.

Minimálna a maximálna intenzita pomoci nie sú stanovené - oprávnenými však budú len investičné náklady priamo prepojené s implementáciou projektu a vynaložené po podaní žiadosti o grant.
Vzhľadom na to, že zámerom dekarbonizačnej schémy je znížiť emisie skleníkových plynov aspoň o 1 232 926 ton ekvivalentu CO2, projekty, ktoré rátajú s tuhými fosílnymi palivami alebo so zemným plynom, nebudú podporené. V prípade projektov, kde sa zemný plyn využíva v malom množstve, nesmie byť podiel zemného plynu na konečnej spotrebe podporenej technológie vyšší ako 20%. Podporené projekty navyše musia splniť súlad s požiadavkami pre najlepšie dostupné techniky BAT a súlad s normami EÚ.

Hlavným kritériom pri schvaľovaní žiadostí bude najnižšia suma žiadaného príspevku za ušetrenú tonu emisií (70% váha) a absolútne zníženie
emisií (30% váha). Projekty budú posudzovať externí odborní hodnotitelia. Výzva na ich výber bude zverejnená v dohľadnej dobe .

Link na zverejnenú výzvu nájdete TU: https://www.minzp.sk/poo/vyzvy-priame-vyzvania.html