hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Obnovenie využívania termálnej vody v Podhájskej je už v rukách majiteľov kúpaliska

ilustračný obrázok

Expertná komisia pre schvaľovanie množstiev podzemných vôd ministerstva životného prostredia (MŽP) uložila prevádzkovateľovi termálneho kúpaliska v obci Podhájska podmienky na zosúladenie prevádzky kúpaliska so zákonom. Požiadavky vyplývajú zo zistení, pochádzajúcich z prebiehajúceho vyšetrovania polície a zo zistení Slovenskej inšpekcie životného prostredia. Záleží už len na tom, kedy majitelia kúpaliska zosúladia svoje podnikanie so zákonom. MŽP zároveň vedie dialóg s rezortom zdravotníctva kvôli chýbajúcej vyhláške o využívaní geotermálnych vôd v kúpaliskách z hľadiska prítomnosti rádioaktivity.

Problém poškodzovania životného prostredia vyvolal nelegálny spôsob vypúšťania bazénov. MŽP navrhlo kúpalisku niekoľko možností, ako naložiť s vodou, ktorá sa každodenne vypúšťa. Jednou možnosťou je podľa ministra životného prostredia Jána Budaja čistiareň vody, odsoľovanie a ochladzovanie vody. Ďalšou možnosťou je energetické využitie geotermálnej vody. „Je to obrovská energia pre celú obec zadarmo. Treba zvážiť jej využitie napríklad na vykurovanie geotermálnou energiou.“

Podľa slov ministra Budaja: „Robíme všetko pre obnovenie využívania termálnej vody z geotermálneho vrtu v Podhájskej. Konečné slovo bude mať Okresný úrad Nitra v sídle kraja, ktorý povoľuje odber geotermálnej vody,“ zdôraznil minister Budaj.

Udalosť s rozporným využívaním geotermálnych vôd na kúpalisku v Podhájskej poukázala na nejednoznačnú legislatívu. „Na Slovensku chýba norma rádioaktívnych látok v geotermálnych vodách. Aj preto odporúčam ministrovi zdravotníctva Vladimírovi Lengvarskému, aby sa so svojím tímom ľudí zaoberal otázkou rádioaktivity pri využívaní geotermálnych vôd v kúpaliskách,“ podčiarkol minister.

Ministerstvo tiež plánuje preskúmať, prečo okresný úrad v Nitre rozhodol, že sa termálna voda nemá využívať ani na ohrev. Podľa MŽP sa takýto ohrev javí ako bezproblémový, pretože sa geotermálna voda nevypúšťa do rieky, ale sa reinjektuje naspäť do podložia a nemá vplyv na poškodzovanie životného prostredia.

Pre podozrenie z trestného činu prípad kúpaliska Podhájska vyšetruje aj polícia, z podnetu ktorej je termálny zdroj uzatvorený.