hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

November 2022

MŽP: Dosiahli sme lepšiu ochranu biotopov hlucháňa hôrneho

30.11.2022 Vládny kabinet dnes schválil návrh ministerstva životného prostredia (MŽP SR) Program starostlivosti o Chránené vtáčie územie (CHVÚ) Volovské vrchy na roky 2023 – 2052. Cieľom programu starostlivosti je zachovať priaznivý stav, alebo zlepšiť stav pre 25 druhov vtákov, medzi inými aj pre hlucháňa hôrneho, tetrova hoľniaka, orla krikľavého, bociana čierneho, atď. Materiál predložil na rokovanie vlády SR minister životného prostredia Ján Budaj. Zo 41 CHVÚ, ktoré sú súčasťou európskej sústavy chránených území Natura 2000, vládny kabinet schválil programy starostlivosti pre 23 CHVÚ.

Otvorila sa výzva adresovaná priemyselným podnikom, na modernizáciu majú k dispozícii viac ako 357 mil. eur

25.11.2022 Najväčšie priemyselné podniky na Slovensku, ktoré sú najväčšími producentmi skleníkových plynov, sa od dnešného dňa môžu uchádzať o podporu z Plánu obnovy a odolnosti SR (POO). Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) dnes vyhlásilo výzvu, zameranú na dekarbonizáciu priemyslu s celkovou alokáciou viac ako 357 mil. eur. Samotná výzva, ktorá potrvá do 20. januára 2023, je zverejnená na webe https://www.minzp.sk/poo/.

Minister Budaj: Európski lídri musia zvýšiť úsilie za lepšiu ochranu ovzdušia

24.11.2022 Experti z európskych krajín a strednej Ázie, Svetovej zdravotníckej organizácie, Európskej hospodárskej komisie OSN, Európskej investičnej banky, ale tiež zástupcovia mimovládnych organizácií sa stretli v Prahe na medzinárodnej konferencii, venovanej budúcim výzvam ochrany ovzdušia v Európe. Konferenciu pripravilo české predsedníctvo v Rade Európskej únie v spolupráci s Európskou komisiou (EK), prostredníctvom programu TAIEX (nástroj EK na technickú pomoc a výmenu informácií – Technical Assistance and Information Exchange instrument of the European Commission). Na konferencii vystúpil s prejavom minister životného prostredia Slovenskej republiky Ján Budaj.

Juraj Smatana: Karpatský dohovor podporuje zelenú a udržateľnú budúcnosť Európy

23.11.2022 Zachovanie biologickej rozmanitosti života v Karpatoch, rozvoj udržateľného cestovného ruchu, ale aj vplyv vojny na Ukrajine na prírodné prostredie. To boli hlavné témy ministerskej konferencie Karpatského dohovoru v poľskom Rzeszówe. Slovenskú delegáciu na podujatí viedol Juraj Smatana, štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR.

Podmienky pre skládkovanie komunálnych odpadov sa sprísnia od januára 2024

22.11.2022 Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) predložilo do legislatívneho procesu návrh vyhlášky, ktorou sa posunie povinnosť úpravy zmesového komunálneho odpadu pred jeho uložením na skládkach odpadov z 1. januára 2023 na 1. januára 2024. MŽP SR zároveň pripravuje ďalšie legislatívne zmeny, ktoré podporia triedenie a recykláciu a znížia skládkovanie komunálnych odpadov.

Stanovisko ministra životného prostredia Jána Budaja k dohode z Klimatického summitu OSN COP27

20.11.2022 Rokovanie Klimatického summitu OSN COP27 v egyptskom Šarm aš-Šajchu sa po dvoch týždňoch skončilo prijatím záverov, ktoré však nemožno vzhľadom na malú ambicióznosť v boji proti zmene klímy hodnotiť úplne pozitívne.

Slovensko, COP27: Pristupujeme k záväzku znížiť emisie najnebezpečnejšieho skleníkového plynu - metánu

17.11.2022 Slovenská republika sa počas Klimatického summitu OSN o klíme COP27 v egyptskom Sharm el-Sheiku stala ďalšou signatárskou krajinou Globálneho prísľubu o metáne. Signatári prísľubu sa zaviazali, že kolektívne do roku 2030 znížia globálne emisie metánu aspoň o 30 % v porovnaní s rokom 2020. Dosiahnutie tohto cieľa by viedlo k zníženiu globálneho otepľovania o viac ako 0,2 °C.

Na výročie Nežnej revolúcie minister Budaj odovzdal ocenenia v občianskom sektore

16.11.2022 Minister životného prostredia Ján Budaj po tretí raz odovzdal Ceny ministra životného prostredia za prínos v ochrane životného prostredia v občianskom sektore a obhajobe práv menšín. Pätica laureátov si z rúk ministra prevzala ocenenie priamo na pôde Ministerstva životného prostredia SR pri príležitosti 33. výročia Nežnej revolúcie.

COP27: Slovenský návrh klimatického zákona bol ocenený partnermi na klimatickom samite OSN

16.11.2022 Slovensko na Klimatickej konferencii Organizácie Spojených národov v egyptskom Sharm el-Sheikhu (COP27) predstavilo návrh zákona o zmene klímy a nízkouhlíkovej transformácii Slovenska a podporilo smerovanie Európskej únie k zvýšenému úsiliu v poklese emisií skleníkových plynov až o 57 percent.

Stanovisko MŽP SR k vyplateniu nemajetkovej ujmy v súvislosti s minuloročným tragickým útokom medveďa na človeka

15.11.2022 Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) rešpektuje rozhodnutie Krajského súdu v Žiline a v tejto súvislosti vykonáva potrebné kroky, smerujúce k vyplateniu nemajetkovej ujmy vo výške 60 tisíc eur rodine 57 ročného muža z Liptovskej Lúžnej, ktorý vlani zahynul po útoku medveďa. MŽP SR zároveň pripravuje legislatívnu zmenu, ktorou sa trvale zvýši náhrada nemajetkovej ujmy a škody na živote spôsobenej chráneným živočíchom.

MŽP: Ministerstvo ocenené za kvalitu a ústretovosť

11.11.2022 Ministerstvo životného prostredia SR získalo cenu za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť, ktorú udeľuje Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR. Ocenenou bola aj rezortná organizácia – VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, štátny podnik.

Reakcia MŽP SR na sťažnosť Únie miest Slovenska premiérovi na blížiacu sa povinnosť upravovať odpad pred skládkovaním

10.11.2022 Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) predložilo do predbežného pripomienkového konania riešenie v súvislosti s povinnosťou upravovať komunálny odpad pred skládkovaním, ktoré bude akceptovateľné a realizovateľné pre všetky zúčastnené strany. MŽP SR rokuje s Úniou miest Slovenska, so zástupcami samospráv, prevádzkovateľmi skládok a ďalšími dotknutými subjektmi. MŽP SR však odmieta šírenie paniky zo strany Únie miest Slovenska.

MŽP: Poslanci parlamentu schválili v prvom čítaní lepšiu ochranu ovzdušia

09.11.2022 Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky schválili v prvom čítaní vládny návrh nového zákona o ochrane ovzdušia, ktorý nasmeruje Slovensko k čistejšiemu ovzdušiu. Nový právny predpis sa opiera o opatrenia, ktoré znižujú celkové množstvo emisií vypúšťaných do ovzdušia, zvyšujú kvalitu ovzdušia a obmedzujú množstvo emisií priamo na zdroji. Za návrh zákona z dielne Ministerstva životného prostredia SR hlasovalo v prvom čítaní 90 poslancov parlamentu.

Dôslednejšia ochrana o obnova mokradí témou medzinárodnej konferencie

08.11.2022 V dňoch 5. až 13. novembra 2022 sa paralelne v čínskom Wuchane a vo švajčiarskej Ženeve stretávajú na 14. zasadnutí konferencie zmluvných strán Ramsarského dohovoru zástupcovia 172 zmluvných strán Dohovoru o mokradiach, ktoré majú medzinárodný význam predovšetkým ako biotopy vodného vtáctva (označovaný ako Dohovor o mokradiach alebo Ramsarský dohovor). Zástupcovia štátov, medzivládnych a mimovládnych organizácií, vedeckých inštitúcií a mládeže debatujú o nevyhnutných krokoch na ochranu najohrozenejších ekosystémov sveta – mokradí. Slovenskú delegáciu na konferencii vedie Adriana Kušíková z Ministerstva životného prostredia SR. Súčasťou delegácie sú tiež odborníci Štátnej ochrany prírody SR Andrea Lešová a Ján Kadlečík.

Peniaze z Plánu obnovy a odolnosti pomáhajú ochrane životného prostredia a rozvoju regiónov v dotyku s národnými parkami

07.11.2022 Medzi míľniky Plánu obnovy a odolnosti SR patria aj rozvojové projekty mäkkého turizmu v Národnom parku Muránska planina a v Národom parku Poloniny. Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) v tejto súvislosti podporilo v rámci vyhlásených výziev celkovo 28 projektov za vyše 17 miliónov eur. Na tlačovej konferencii o tom dnes informoval minister životného prostredia Ján Budaj.

Slovensko sa bude uchádzať o prestížny úrad medzinárodného významu

07.11.2022 Vláda súhlasila s nomináciou Slovenska na zriadenie stáleho koordinačného úradu lokality svetového prírodného dedičstva UNESCO Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy. Materiál predložil na rokovanie vlády SR minister životného prostredia Ján Budaj.

MŽP: Počas obdobia dušičiek myslime aj na našu planétu

02.11.2022 Každoročne, ešte niekoľko týždňov po Sviatku všetkých svätých a Pamiatke zosnulých, skončia tony plastových kvetov, vencov a kahancov na skládkach odpadov. Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR ) apeluje na ľudí, aby si spomienku na zosnulých uctili a pripomenuli radšej živými kvetmi, alebo vencami z prírodných materiálov namiesto plastových.