hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Novela CITES pomôže zachovaniu biodiverzity

ilustračný obrázok

Vládny kabinet dnes schválil zákaz držby tigrov a iných mačkovitých šeliem, ako aj medveďov a primátov v súkromných chovoch. Cieľom legislatívnej zmeny je predchádzať prenikaniu odchovaných zvierat a produktov z nich do nelegálneho obchodu najmä s mačkovitými šelmami, ktorým v dôsledku takéhoto obchodovania hrozí vo voľnej prírode vyhubenie. Novela zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi (tzv. zákon CITES) zároveň posilňuje kompetencie štátnych úradov – Slovenskej inšpekcie životného prostredia a okresných úradov, pri výkone štátneho dozoru.

Novela zákona CITES rieši mačkovité šelmy – tigre, leopardy, levy, rysy, pumy medvede a primáty – napríklad tamaríny, kosmáče, levíky či lemury. Konkrétne ide o živočíchy rodu Panthera, Neofelis, Lynx, Acinonyx a Puma a ich krížencov, zvieratá z čeľade medveďovité (Ursidae) a exemplároch z radu primáty (Primates). Návrh účinnosti legislatívy je 1. január 2022.
Zákaz sa nevzťahuje na exempláre držané pred nadobudnutím účinnosti tohto zákazu (na dožitie), exemplárov chovaných v zariadeniach, ktorých cieľom je ochrana, zachovanie a záchrana populácie daných druhov vo voľnej prírode (napr. licencované zoologické záhrady alebo chovné stanice a rehabilitačné stanice pôvodných druhov živočíchov, či záchytné strediská alebo exemplárov držaných v zariadeniach na účely podľa veterinárnych predpisov.)
V novele zákona je prechodné ustanovenie, podľa ktorého sa zákaz držby nebude vzťahovať aj na zvieratá, nadobudnuté vlastným odchovom od 1. januára 2022 do 30. júna 2022.