hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

NATURA 2000 oslavuje 30. výročie svojho vzniku

ilustračný obrázok

Štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Juraj Smatana sa dnes na bratislavskom Devíne zúčastnil podujatia pri príležitosti osláv 30. výročia vzniku sústavy chránených území NATURA 2000. Podujatie pri Pamätníku Železnej opony pri hrade Devín zorganizovalo Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci so Štátnou ochranou prírody, Slovenskou agentúrou životného prostredia a neziskovými partnermi Daphne – Inštitútom aplikovanej ekológie a WWF Slovensko. Jubilejné výročie vzniku sústavy chránených území NATURA 2000 si pripomenieme v sobotu 21. mája.

Podľa štátneho tajomníka Juraja Smatanu patrí pripojenie chránených území na Slovensku do sústavy NATURA 2000 medzi historicky najviac prelomové momenty ochrany prírody v našej krajine. „Pripojením sa k NATURE 2000 dostala naša národná sieť chránených území veľmi silnú inštitucionálnu aj odbornú podporu, ktorá sa opiera o skúsenosti rozvinutých európskych demokracií. Slovensko do tejto siete nevstupovalo ako slabší partner, ale ako krajina, ktorá oplýva na európske pomery nadštandardnou a vzácnou biodiverzitou,“ podčiarkol štátny tajomník Smatana.

Súčasťou akcie na Devíne boli environmentálne hry pre deti, zamerané na spoznávanie vodných živočíchov, lovenie bezstavovcov a pozorovanie hmyzu. Na jednotlivých stanovištiach ich sprevádzali zaškolení dobrovoľníci Bratislavského dobrovoľníckeho centra, ktorí sú študentami Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského.Za splnené úlohy deti získali set na výrobu vtáčej búdky, či sadenicu pôvodného ovocného kríka.

Sústavu NATURA 2000 na Slovensku tvorí 642 území európskeho významu, ktoré spolu predstavujú 12,5% výmery Slovenska a  41 chránených vtáčích území, ktoré sa rozprestierajú na ploche 26,3 % územia krajiny. 30. výročie vzniku sústavy NATURA 2000 si MŽP pripomenulo viacerými akciami. Všetky aktivity mali edukatívny a zážitkový charakter. Celkovo sa podujatia uskutočnili, alebo sa uskutočnia v piatich chránených lokalitách – na Devíne, v Národnom parku Muránska planina a Chránených krajinných oblastiach Poľana, Horná Orava a Latorica.

 

Projekt LIFE - IP NATURA 2000 SVK (LIFE19 IPE/SK/000003) je financovaný zo zdrojov Európskej únie v rámci programu LIFE a zo štátneho rozpočtu SR prostredníctvom MŽP SR.