hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Na cestovné granty pôjde 50-tisíc eur, envirorezort verí v posilňovanie bilaterálnych vzťahov

Granty EHP a Nórska cez fond pre bilaterálne vzťahy podporia spoluprácu medzi Slovenskom a prispievateľskými štátmi – Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom

Ministerstvo životného prostredia SR ako Správca programu SK-Klíma, vyhlasuje výzvu pre aktivity menšieho rozsahu, tzv. cestovné granty. Tie slúžia na posilnenie bilaterálnych vzťahov medzi Slovenskom a prispievateľskými štátmi, ktorými sú Island, Lichtenštajnsko a Nórsko, pričom realizované iniciatívy /aktivity musia priamo nadväzovať na ciele a očakávané výsledky Programu SK-Klíma.

Oprávnení žiadatelia majú možnosť spolupracovať na iniciatívach/ aktivitách, ktoré sú zamerané
na posilnenie bilaterálnych vzťahov medzi prispievateľskými štátmi a Slovenskom, a to prostredníctvom hľadania vhodných partnerov z prispievateľských štátov na realizáciu projektov pred alebo počas prípravy žiadosti o príspevok, vytváranie sietí, ako aj výmenu, zdieľanie a prenos vedomostí, technológií, skúseností a osvedčených postupov medzi subjektmi.

Pre výzvu sú alokované finančné prostriedky v objeme 50 000 € a je možné uchádzať sa o paušálny príspevok na cestovné náklady a cestovné náhrady na realizáciu bilaterálnych iniciatív s maximálnou výškou príspevku do 5 000 €.

Znenie výzvy je zverejnené na webovom sídle správcu programu: https://www.minzp.sk/fondy/eea/vyzvy/vyzvy-2.html