hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

MŽP: Výberové konania na riaditeľov národných parkov budú otvorenejšie

ilustračný obrázok

Ministerstvo životného prostredia (MŽP) v snahe umožniť účasť čo najširšiemu okruhu uchádzačov aj v čase letných dovoleniek predĺžilo lehotu na prihlasovanie vo výberových konaniach na nových riaditeľov deviatich správ národných parkov. Envirorezort súčasne tiež upravil požiadavky na uchádzačov a dáva príležitosť nielen odborníkom v oblasti ochrany prírody, ale aj skúseným manažérom, ktorí pomôžu dostať národné parky na úroveň 21. storočia. Záujemcovia o tieto pozície môžu posielať žiadosti spolu so svojím projektom do 22. augusta 2022.

MŽP pod vedením ministra Jána Budaja pre zreformované národné parky hľadá tých najlepších riaditeľov. Preto predĺžilo lehotu vo výberových konaniach na riaditeľov národných parkov a rozšírilo kritériá pre prihlásenie sa do výberového konania na riaditeľskú pozíciu v novovzniknutých správach národných parkov. Kandidáti po novom musia spĺňať podmienku buď minimálnej štvorročnej praxe v oblasti ochrany prírody a krajiny, či lesníctva, alebo mať minimálne 4 roky riadiacej praxe. Rozvoj národných parkov tak môže MŽP zveriť skúseným ochranárom, alebo manažérom, ktorí predstavia najlepší projekt. Okrem štandardných podmienok, ako doklad o vzdelaní, či čestné vyhlásenia, musia uchádzači predložiť aj písomnú koncepciu rozvoja a riadenia správy vybraného národného parku. Z dôvodu právnej istoty uchádzačov sú výberové konania vyhlásené nanovo. MŽP bude informovať uchádzačov, ktorí už prípadne zaslali svoje žiadosti do výberových konaní.

Výberové konania budú prenášané online s možnosťou verejnosti sledovať ich priebeh a klásť uchádzačom otázky.

Reforma národných parkov je nielen súčasťou Programového vyhlásenia vlády, ale aj Plánu obnovy a odolnosti SR. Reforma priniesla jednotnú správu štátnych pozemkov v národných parkoch pod jednou strechou. Deväť národných parkov získalo od 1. 4. 2022 právnu subjektivitu. Ide o Tatranský národný park, Národný park Nízke Tatry, Národný park Slovenský raj, Národný park Muránska planina, Národný park Malá Fatra, Národný park Veľká Fatra, Národný park Poloniny, Národný park Slovenský kras a Pieninský národný park.

Úlohou nových riaditeľov správ národných parkov bude nielen zachovanie prírodného dedičstva a jeho ochrana, ale aj socioekonomický rozvoj regiónov najmä prostredníctvom mäkkých foriem turizmu.

Podmienky jednotlivých výberových konaní nájdete na stránke https://www.minzp.sk/praca/