hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

MŽP: Slovensko má nového splnomocnenca pre výstavbu a prevádzku Sústavy vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros

ilustračný obrázok

Vládny kabinet dnes vymenoval Romana Havlíčka do funkcie splnomocnenca vlády SR pre výstavbu a prevádzku Sústavy vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros. Úlohou splnomocnenca bude pokračovať v rokovaniach s delegáciou vlády Maďarska o realizácii Rozsudku Medzinárodného súdneho dvora v Haagu vo veci Sústavy vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros z 25. septembra 1997. Návrh na vymenovanie splnomocnenca predložil na rokovanie vlády minister životného prostredia Ján Budaj.

Podľa slov ministra Jána Budaja sa vymenovaním splnomocnenca zabezpečí kontinuita prác a nastolenie postupov pri hľadaní spoločných riešení s Maďarskom. „Splnomocnenec ako vedúci delegácie zodpovedá za vedenie rokovaní vládnych delegácií a za realizáciu opatrení dohodnutých na úrovni vládnych delegácií,“ zdôraznil minister Budaj.

Úlohou splnomocnenca je tiež zabezpečiť a riadiť slovenskú časť spoločného slovensko-maďarského monitorovania vplyvu prevádzky Sústavy vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros na životné prostredie podľa platných medzinárodných dohôd.

Roman Havlíček je od 1. januára 2021 generálnym riaditeľom sekcie vôd na ministerstve životného prostredia (MŽP) na základe výsledku výberového konania, ktoré sa uskutočnilo v decembri 2020. Zároveň bol v auguste 2020 vymenovaný do funkcie splnomocnenca vlády pre vodohospodárske otázky na hraničných tokoch. V súvislosti s dosiahnutými pracovnými úspechmi na MŽP sú dôležité predovšetkým 2 strategické dokumenty v oblasti vodného hospodárstva: Vodný plán Slovenska na roky 2022 až 2027 a Koncepcia vodnej politiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050. Roman Havlíček vyštudoval environmentalistiku a ekológiu na Technickej univerzite vo Zvolene. V minulosti pracoval napríklad na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (dnes MIRRI), Úrade vlády SR, ale tiež v mimovládnych organizáciách (Združenie Slatinka, VIA IURIS, Priatelia Zeme-CEPA).

Splnomocnenec sa za svoju činnosť zodpovedá vláde SR. Útvar splnomocnenca bol v roku 2021 delimitovaný na MŽP. Predchádzajúcimi splnomocnencami vlády boli: Stanislav Fialík (2016-2021), Ladislav Lazár (2012-2016), Peter Hatiar (2011-2012), Gabriel Jenčík (2007-2011) a Dominik Kocinger (1990-2007).