hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

MŽP odštartovalo diskusie venované podpore zdieľania a využívania priestorových údajov v životnom prostredí a eGovernmente

ilustračný obrázok

V súvislosti s projektom ESPUS spustilo Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) sériu debát zameraných na zlepšenie fungovania verejnej správy vďaka efektívnemu sprístupňovaniu a využívaniu priestorových údajov, či služieb. Na odbornej online konferencii so zastúpením Európskej komisie a príspevkami z Českej a Slovenskej republiky bol prezentovaný aktuálny stav budovania Európskej i národných infraštruktúr priestorových informácií a adresované výzvy a príležitosti v tejto oblasti. K diskusii sa pripojilo viac ako 100 účastníkov, čo potvrdilo aktuálnosť tém a potrebu hľadania najvhodnejších riešení.
Konferencia MŽP SR odštartovala sériu ďalších podujatí pre poskytovateľov i používateľov geopriestorových údajov. Cieľom projektu ESPUS je zabezpečiť kapacitnú podporu a posilnenie vzdelávania, vrátane zvyšovania povedomia v oblasti zlepšenia manažmentu, výmeny a využitia priestorových informácií a služieb. Podujatia organizuje ministerstvo životného prostredia v rámci projektu Efektívna správa priestorových údajov a služieb (ESPUS) ako gestor implementácie legislatívnych požiadaviek INSPIRE v Slovenskej republike.
Poslaním prvej konferencie INSPIRE ESPUS, ktorá sa uskutočnila online 30. septembra 2021, bol pohľad na aktuálny stav, výzvy a aktivity v IT oblasti v domácom a zahraničnom prostredí. Zástupca Európskej komisie Joeri Robbrecht zdieľal s účastníkmi podujatia aktuálne informácie z procesu revízie a ďalšieho možného smerovania Smernice INSPIRE. Externý konzultant, DG JRC Ray Boguslawski a konzultant Deloitte Massimo Pedroli informovali o iniciatíve ISA ELISE, zameranej na priestorovú podporu digitálnych služieb. Oba príspevky zhodnotili výkon SR v téme implementácie požiadaviek INSPIRE a pozície SR v rámci hodnotenia Location Interoperability Framework Observatory Location Interoperability Framework Observatory (LIFO). Jitka Faugnerová, zastupujúca Českú informačnú agentúru životného prostredia, sa podelila o aktuálne informácie z oblasti implementácie INSPIRE a OpenData podpory prostredníctvom geodát v ČR.
Generálny riaditeľ Sekcie informatiky MŽP SR Martin Déneši podčiarkol: „Harmonizované kvalitné a dostupné dáta by mali byť cestou k tomu, aby štát mohol poskytovať svojim občanom kvalitnejšie služby pre lepší život a tak posilniť prirodzeným spôsobom dôveru a motiváciu na aktívnejšom udržiavaní životného prostredia, v ktorom žijú.“
Situáciu na Slovensku za oblasť e-Government doplnil príspevok Michaely Galia Pallayovej (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky). V neposlednom rade aktuálne informácie o implementácii INSPIRE na Slovensku a projekte ESPUS, predstavili zástupcovia Sekcie informatiky MŽP.
Informácie o ďalších aktivitách budú zverejňované na webstránke inspire.gov.sk.