hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

MŽP: Od 15. októbra je možné žiadať o finančný príspevok www.obnovdom.sk

ilustračný obrázok

Blíži sa termín, keď domácnosti môžu podať prvé žiadosti na obnovu starších rodinných domov prostredníctvom www.obnovdom.sk. Pri príležitosti spustenia prihlasovania sa do prvých dvoch výziev z Plánu obnovy a odolnosti SR bude počas nadchádzajúceho víkendu, 15. a 16. októbra 2022, otvorených všetkých desať regionálnych kancelárií Slovenskej agentúry životného prostredia v Bratislave, Košiciach, Prešove, Žiline, Nitre, Banskej Bystrici, Trnave, Trenčíne, Liptovskom Mikuláši a Lučenci. Projekt obnovy rodinných domov za vyše 500 miliónov eur zastrešuje Slovenská agentúra životného prostredia, ktorá je podriadenou organizáciou Ministerstva životného prostredia SR.

Podľa ministra životného prostredia Jána Budaja ide u unikátny projekt, ktorý má ambíciu stať sa symbolom Plánu obnovy a odolnosti SR, pomôcť životnému prostrediu a ľuďom ušetriť peniaze v čase energetickej krízy. „Začal sa prechod Slovenska k nezávislosti od fosílnych zdrojov energie. Najbližšie dni preverenia pripravenosť projektu www.obnovdom.sk, ktorý má významný environmentálny a sociálny rozmer. Renovácia starších rodinných domov pomôže ľuďom výrazne znížiť náklady na energie a zároveň ich ochrániť pred hrozbou energetickej chudoby a nadmernej závislosti slovenského hospodárstva na fosílnych zdrojoch nakupovaných z Ruskej federácie,“ zdôraznil minister Budaj.

Pracovníci regionálnych kancelárií v 10-tich mestách na Slovensku žiadateľom poskytujú podporu vo forme odborného poradenstva a informácií o výzve. Vzhľadom na očakávaný zvýšený záujem verejnosti pri podávaní žiadostí na obnovu domov, budú regionálne centrá otvorené aj v sobotu (15. októbra) a v nedeľu (16. októbra) v čase od 9:00 do 17:00. Neskôr budú kancelárie otvorené v pracovné dni od 9:00 do 17:00 a v sobotu od 10:00 do 14:00. V prípade zvýšeného záujmu sa budú otváracie časy meniť podľa potreby.

Prvé, pilotné výzvy sú určené pre 2 skupiny žiadateľov: pre štandardnú skupinu žiadateľov a pre znevýhodnené, socio-ekonomické skupiny. Hodnota oboch výziev je 30 mil. eur. Štandardná skupina žiadateľov môže získať príspevok 14-tisíc eur, pri dosiahnutí 30 až 60 %-nej úspore energií. Ak žiadateľ dosiahne úsporu energií nad 60 %, môže získať príspevok z plánu obnovy vo výške až 19-tisíc eur. Znevýhodnené rodiny v rámci socio-ekonomickej skupiny môžu dostať dotáciu až do výšky 95 % celkových oprávnených výdavkov, čo môže byť maximálne 18-tisíc eur.

Výsledkom obnovy má byť zlepšenie tepelno-technických vlastností domu, výmena neefektívneho zdroja tepla a teplej vody, a tiež realizácia adaptačných opatrení zmierňujúcich klimatickú krízu. Záujemcovia môžu podporu využiť na variácie opatrení (pri zachovaní realizácie povinných opatrení uvedených vo výzvach), podľa ich finančných možností. Táto podpora sa viaže na cieľ energetickej úspory, najmenej 30 %. Toto potvrdí energetický certifikát, vyhotovený pred a po rekonštrukcii. Podporovanými opatreniami sú: zlepšovanie tepelno-technických vlastností, inštalácia zdroja energie, zelená strecha, akumulačná nádrž na dažďovú vodu, tieniaca technika, ale aj odstránenie azbestu. Súčasťou oprávnených nákladov je aj projektová dokumentácia.

Podmienky výziev, formulár žiadosti, príručka pre žiadateľa, návrh zmluvy a ďalšie informácie môžu záujemcovia o príspevok nájsť na www.obnovdom.sk. Záujemcom o príspevok štátu na obnovu starších rodinných domov sú k dispozícii pracovníci 10-tich regionálnych kancelárií SAŽP. Informácie poskytne tiež bezplatná Zelená linka MŽP: 0800 144 440.