hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

MŽP: Ministerstvo ocenené za kvalitu a ústretovosť

ilustračný obrázok

Ministerstvo životného prostredia SR získalo cenu za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť, ktorú udeľuje Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR. Ocenenou bola aj rezortná organizácia – VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, štátny podnik.

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) sa stalo oceneným finalistom súťaže Národná cena SR za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť 2022, ktorú organizuje Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR ako koordinátor štátnej politiky kvality. Správa envirorezortu o napĺňaní princípov výnimočnosti bodovala v kategórií A – Kvalita ( uplatňovanie princípov výnimočnosti).

Ocenenie za MŽP SR prebrali Daša Turbová, Generálna tajomníčka služobného úradu MŽP SR, ktorá je na rezorte garantkou modelu CAF, a Michal Mertiňák, riaditeľ Kancelárie generálneho tajomníka služobného úradu.

V rámci kategórie „Kvalita“ je súťaž založená na princípoch výnimočnosti modelu CAF (The Common Assessment Framework). Generálna tajomníčka služobného úradu MŽP SR Daša Turbová predstavila model CAF v kontexte envirorezortu: „Princípy výnimočnosti nám priniesli zlepšenie výkonnosti. Pozeráme sa na to, ako lídri stanovujú víziu, či sa zameriavajú na potreby občanov a či sú naše rozhodnutia založené na dátach.“

Európsky model zlepšovania organizácií verejnej správy prostredníctvom samohodnotenia – model CAF sa na MŽP SR implementuje od roku 2019. Rezort za jeho správnu implementáciu a preukázanie trvalého zlepšovania získal v júni 2021 medzinárodne uznávaný titul Efektívny používateľ modelu CAF. MŽP SR naďalej pokračuje v implementácii druhého cyklu modelu CAF.

Oceneným finalistom v kategórií „A – Kvalita“ sa v rámci rezortu MŽP SR stala aj VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, štátny podnik. Cenu za štátny podnik prebral generálny riaditeľ Vladimír Kollár a pani Rozália Mizera, vedúca odboru bezpečnosti a krízového riadenia.

Národná cena SR za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť zapája široký okruh organizácií verejnej správy, ako aj podnikateľského sektora, do uplatňovania metód manažérstva, ktoré zvyšujú efektívnosť, výkonnosť všetkých činností organizácie čím následne zlepšujú kvalitu života občanov.