hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

MŽP chce presadiť podobný model správy lesov v národných parkov, ako je to v prípade vojenských lesov

ilustračný obrázok

Z pohľadu Ministerstva životného prostredia SR (MŽP) sú vojenské lesy zaujímavým a inšpirujúcim modelom riadenia území, ktoré plnia z hľadiska národných záujmov osobitný účel. Starostlivosť o les, ktorý je územím osobitného určenia, roky zabezpečuje štátny podnik Vojenské lesy a majetky, patriaci pod rezort obrany. MŽP vidí v tomto nastavení výkonu správy pozemkov vo vlastníctve štátu, ale aj osobitného výkonu štátnej správy, paralelu k vytvoreniu efektívneho modelu riadenia národných parkov.

Podľa slov štátneho tajomníka MŽP Michala Kiču majú národné parky v zmysle platnej legislatívy definovaný ako primárny cieľ ochranu prírody, ktorá je na ich území nadradená nad ostatné činnosti. Zdôraznil to na stretnutí s predstaviteľmi ministerstva obrany v odštepnom závode v Kamenici nad Cirochou. Aktivity tohto závodu sú podriadené účelu zabezpečiť funkčnosť vojenského obvodu Valaškovce.

V národných parkoch vidí MŽP najvzácnejšie územia z hľadiska ochrany biodiverzity a zmierňovania dôsledkov zmeny klímy. Pri ich správe naráža na konflikt štátnych subjektov, patriacich pod rezort pôdohospodárstva. „Tieto subjekty obhospodarujú štátne pozemky v národných parkoch, avšak v zmysle iných predpisov plnia požiadavky, napríklad aj za účelom dosiahnutia hospodárskeho zisku na úkor ochrany prírody,“ podčiarkol Kiča.

MŽP presadzuje prevedenie správy tých lesov vo vlastníctve štátu, ktoré sú v národných parkoch v 3.,4. a 5. stupni ochrany, pod správu Štátnej ochrany prírody SR. „Je prirodzené, že gestor príslušných politických záväzkov a legislatívnych podmienok, je najefektívnejším správcom štátnych pozemkov v územiach, ktoré plnia osobitný účel či už z hľadiska ochrany prírody, biodiverzity, alebo obrany štátu,“ uzavrel Kiča.

Vojenské lesy a majetky vznikli pre potreby efektívneho a ekologického obhospodarovania lesnej a poľnohospodárskej pôdy vo výcvikových priestoroch Ozbrojených síl SR. Vojenské obvody sú príkladom, kde sú pre výkon štátnej správy, vzhľadom na osobitný charakter územia, zriadené a efektívne fungujúce osobitné orgány štátnej správy, vrátane úseku lesníctva a poľovníctva. „Ak má byť zabezpečená potrebná ochrana záujmov a realizácia cieľov týchto vojenských obvodov, existencia osobitnej štátnej správy s pôsobnosťou na týchto územiach je nevyhnutnosťou“, uviedol generálny tajomník služobného úradu Ministerstva obrany Slovenskej republiky Peter Kozák. Vojenské lesy majú vo Valaškovciach zavedený vlastný systém kontroly a sledovania ťažby dreva, ktorý je ojedinelý v rámci štátnych podnikov na Slovensku.

MŽP oceňuje aktivity rezortu obrany pri starostlivosti o vojenské lesy. Kiča vyzdvihol konštruktívny prístup pri úprave hraníc území pralesov, ktoré sú súčasťou lokality svetového dedičstva UNESCO Staré bukové lesy a pralesy Karpát a iných regiónov Európy. Vo Vojenskom obvode Valaškovce sa nachádza časť komponentu Vihorlat, ktorej súčasťou je v roku 2020 vyhlásená Prírodná rezervácia Vihorlatský Prales. Navrhovaná na doplnenie do lokality UNESCO tu je aj Národná prírodná rezervácia Kyjovský prales.