hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Ministerstvo životného prostrediapredpokladá, že stanovisko ZMOS je nedorozumením

ilustračný obrázok

Ministerstvo životného prostredia (MŽP) neuvažuje o stiahnutí novely zákona o ochrane prírody z rokovania Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR), k čomu ho dnes vyzvalo stanovisko Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS). MŽP upozorňuje, že toto stanovisko vychádza z mylných predpokladov. ZMOS v ňom napríklad tvrdí, že zákon vyvolá prevod pozemkov vo všetkých chránených územiach a ich ochranných pásmach na Štátnu ochranu prírody Slovenskej republiky. Takýto prevod ale MŽP nenavrhuje a neobsahuje ho ani návrh skupiny poslancov, o ktorom má v druhom čítaní rokovať NR SR.
MŽP tiež upozorňuje, že ZMOS bol účastníkom medzirezortného pripomienkovania zákona a že výhradám, ktoré ZMOS vznieslo, predkladatelia zákona vyhoveli. Náhla zmena postoja ZMOS-u sa preto MŽP zdá byť vysvetliteľná iba nedorozumením.
Týmto si MŽP vysvetľuje aj tvrdenie ZMOS-u, že reforma národných parkov bude mať nepriaznivý vplyv na zamestnanosť. Opak je pravdou. Národné parky budú môcť byť po reforme financované z eurofondov, čo prinesie nové financie a tým aj nové pracovné príležitosti. Prevod správy územia pod MŽP pomôže aj ochrane pred povodňami, keďže práve pod MŽP pôsobí Slovenský vodohospodársky podnik, ktorý je správcom vodných tokov a zasahuje v prípade povodní. Tvrdenie v stanovisku ZMOS, že prevod správy lesov v národných parkoch zhorší protipovodňovú ochranu obcí, je preto absurdný.
Minister Ján Budaj sa na tému náhlej zmeny postojov ZMOS-u k reforme národných parkov stretol s ústredným riaditeľom kancelárie ZMOS, Michalom Kaliňákom, ktorého upozornil, že dnešné stanovisko ZMOS-u nevychádza z faktov, ale pripomína politickú rétoriku.
Minister Ján Budaj a ústredný riaditeľ kancelárie ZMOS Michal Kaliňák si vysvetlili viaceré nezrovnalosti a zhodli sa, že súčasťou reformy národných parkov má byť aj zriadenie rád národných parkov, v ktorých budú mať svoje zastúpenie mestá a obce, miestni podnikatelia a ďalšie subjekty ako školy, športové kluby a podobne, pôsobiace na území národných parkov. Zhodli sa tiež na tom, že reforma národných parkov si bude vyžadovať pokračovanie v dialógu MŽP s obcami a mestami na ich území.