hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Ministerstvo životného prostredia víta začiatok diskusie ku kľúčovej klimatickej reforme EÚ

ilustračný obrázok

Európska komisia (EK) zverejnila dlho očakávaný legislatívny balík, ktorý nazvala Fit for 55. Jeho najdôležitejším cieľom je dosiahnuť zníženie emisií skleníkových plynov na európskej úrovni o 55 % do roku 2030 v porovnaní s rokom 1990, zmierniť dôsledky klimatickej krízy a podporiť obehové hospodárstvo. Ministerstvo životného prostredia (MŽP) víta otvorenie diskusie k legislatívnemu balíku opatrení Fit for 55, ako aj spoločný európsky cieľ dosiahnuť udržateľné a neutrálne hospodárstvo do roku 2050, zabezpečiť dekarbonizáciu priemyslu, dopravy, ochranu lesov, ovzdušia a vodných zdrojov.
Podľa slov štátneho tajomníka MŽP Michala Kiču stojíme pred obrovskou výzvou zabezpečiť premenu Slovenska a štátov EÚ na spravodlivú spoločnosť s moderným a konkurencieschopných hospodárstvom, ktoré efektívne využíva prírodné zdroje. „Zelená transformácia je nevyhnutná z dôvodu existenčných a environmentálnych výziev, ktorým ľudstvo čelí. Zároveň si uvedomujeme, že každá krajina má odlišnú štartovaciu pozíciu. Preto podporujeme opatrenia, ktoré sú spravodlivé a férové aj ku energeticky citlivejším krajinám,“ zdôraznil Michal Kiča.
Balík Fit for 55 pozostáva z 15 legislatívnych návrhov, ktoré dôsledne prehodnocujú klimatické a energetické právne predpisy. Legislatívny balík ešte posúdia členské štáty v Rade EÚ, ako aj v gestorských výboroch Európskeho parlamentu. Debatovať o ňom bude aj Rada vlády SR pre Európsku zelenú dohodu.
Vlajkovou loďou klimatickej politiky EÚ je systém obchodovania s emisnými kvótami (EÚ ETS), ktorý je oproti minulosti ešte ambicióznejší. Počíta so znížením emisií skleníkových plynov z pôvodných -43 % na 61%. Systém doteraz zahŕňal emisne najnáročnejšie priemyselné podniky, ktoré museli vypustenie každej ekvivalentnej tony CO2 pokryť nákupom jednej emisnej povolenky. Tento systém by sa podľa zverejneného balíka mal rozšíriť od roku 2023 o sektor námornej dopravy a od roku 2026 aj o podsystém pre sektory budov a cestnú dopravu, k čomu však Slovenská republika požaduje ďalšie diskusie.
Zmierniť ekonomické rozdiely medzi jednotlivými krajinami EÚ a chrániť sociálne slabšie vrstvy obyvateľstva ohrozených energetickou chudobou pomôže novo vzniknutý Sociálny klimatický fond. Mechanizmus jeho využitia bude ešte predmetom diskusií európskych lídrov. Dôležitým a v aj v dôsledku intervencií Slovenska navýšeným nástrojom je aj Modernizačný fond, ktorý umožní čerpať stovky miliónov eur na dekarbonizáciu energetiky a priemyslu.
Balík Fit for 55 počíta so zavedením uhlíkového cla, ktoré bude zdaňovať vybrané dovezené výrobky do EÚ na základe ich emisnej náročnosti. V prvej fáze (2023 - 2025) by sa malo uplatňovať v sektoroch na výrobu cementu, elektriny, hnojív, železa, ocele a hliníka. Zoznam komodít sa môže časom ešte rozšíriť.
Balík opatrení dopĺňa energetická a finančná legislatíva pre obnoviteľné zdroje energie, energetickú efektívnosť, či revízia zdaňovania energie. Potrebu intenzívnej koordinácie pozícií Slovenskej republiky diskutovali dnes ministri aj na zasadnutí vlády SR.