hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Ministerstvo životného prostredia SR odsudzuje klamstvá Zväzu spracovateľov dreva SR

ilustračný obrázok

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) vníma iniciatívu skupiny lesníkov „Spoločne pre lesy“, ktorá navrhuje, aby sa na ŠOP SR nepresunula iba časť lesov v národných parkoch, ale celý štátny podnik Lesy SR. MŽP SR sa k tejto iniciatíve vyjadrí až po komplexnom zvážení dôsledkov tohto návrhu. V tejto chvíli ale musíme odsúdiť nátlakový a neférový útok Zväzu spracovateľov dreva SR (ZSD SR) na iniciatívu lesníkov „Spoločne pre lesy“. Súčasne s tým envirorezort odmieta lži, ktoré navŕšili predstavitelia ZSD SR (podpísaný PhDr. Peter Zemaník) v súvislosti s MŽP SR.

Autori tohto dvojitého útoku – na lesnícku iniciatívu aj na ochranárov – uvádzajú vo svojom stanovisku náreky nad tým, že ochranárske aktivity sú vnímané na rôznych miestach Slovenska, čo je ale dôkaz vyspelosti občianskej spoločnosti a slúži ochranárom ku cti. Ďalej sa ohradzujú, že ochranári, či už štátni alebo dobrovoľní, sa zaoberajú hlucháňom aj sysľami a že v dobe hniezdenia obmedzujú ruch a škodlivú činnosť v lese na chránených územiach. Tieto práce sú samozrejme povinnosťou Štátnej ochrany prírody SR (ŠOP SR) a sú vykonávané v súlade so zákonmi, ktoré u nás platia už dlhé roky. Ako tromf uvádza ZSD SR obvinenie, že občianske iniciatívy získajú aj granty z EÚ. To ale slúži opäť týmto organizáciám ku cti, pretože mapujú a chránia naše národné bohatstvo a ešte pri tom nič nepýtajú zo štátneho rozpočtu.
Sumy, ktoré stanovisko ZSD SR uvádza, sa navyše netýkajú iba územia Slovenka. Napr. ochrana sysľa pasienkového (5,4 mil. eur) je viacročný projekt (na 5 rokov) týkajúci sa aktivistov a odborníkov Poľska, Slovenska a Česka.
Nepriateľský tón stanoviska ZSD SR a uvádzanie skresľujúcich informácii o grantoch má vyvolať voči ochranárskym aktivitám závisť a nepriateľstvo. MŽP SR odsudzuje takýto postoj ZSD SR voči ochranárskym aktivitám o to viac, že toto štvanie vydali v dobe, kedy si pripomíname Nežnú revolúciu. ZSD SR má jasné zámery a ciele zarobiť v lesoch čo najviac peňazí. MŽP SR je tu práve preto, aby sa biznisový záujem vyvažoval pripomínaním platných zákonov a verejným záujmom. Verejným záujmom nie je bezbrehý zisk drevárov, ale zladenie záujmu podnikateľov s občianskymi združeniami. Práve na toto zladenie a vyváženie záujmov existujú u nás platné zákony, v zmysle ktorých konajú aj ochrancovia aj aktivisti. Útok ZSD SR na MŽP SR a občianskych aktivistov prekročil hranicu prejavenia postoja, obsahuje manipulačné a nepravdivé informácie a útočí na platné zákony vrátane ústavnej povinnosti štátu chrániť prírodné bohatstvo osobitne v národných parkoch. Takisto negatívne musí MŽP SR hodnotiť požiadavky ZSD SR na spochybnenie úlohy národných parkov a tiež ich útoky na Plán obnovy a odolnosti.
MŽP SR považuje takisto sa škandalózne aký extrémistický spôsob si zvolil ZSD SR, aby zaútočil na iniciatívu čestných lesníkov „Spoločne pre lesy”, paušálne na mimovládny sektor v oblasti ochrany životného prostredia a taktiež na štátnu inštitúciu akou je MŽP SR. O extrémistickom spôsobe komunikácie a o očividnom spolitizovaní ZSD SR bude ministerstvo informovať organizácie zamestnávateľov (RÚZ) na úrovni Slovenska a tiež na úrovni EÚ a žiadať ich stanovisko.