hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Minister Ján Budaj po prvom zasadnutí Rady vlády SR pre Európsku zelenú dohodu: Nastal čas pre zelenú transformáciu

ilustračný obrázok

Minister životného prostredia SR Ján Budaj dnes otvoril historicky prvé zasadnutie Rady vlády Slovenskej republiky pre Európsku zelenú dohodu. Tá je odborným, poradným, koordinačným a iniciatívnym orgánom vlády. Dohoda predstavuje novú stratégiu rastu do roku 2050, ktorej cieľom je zlepšiť kvalitu života ľudí a zabezpečiť udržateľnú budúcnosť pre ďalšie generácie prostredníctvom transformácie hospodárstva.

Prvé zasadnutie Rady sa dnes konalo na Úrade vlády SR. Rada má garantovať úzku koordináciu a spoluprácu primárne dotknutých rezortov (životné prostredie, hospodárstvo, pôdohospodárstvo, financie, výstavba a doprava, školstvo, sociálne veci), samospráv, akademickej obce, mimovládnych a odborných organizácií a monitoruje pokrok pri implementácii dohody.
Po zasadnutí minister Ján Budaj zdôraznil, že aj nové Programové vyhlásenie vlády podčiarkne budovanie zelenšej a odolnejšej ekonomiky voči zmene klímy:

"Európska zelená dohoda je ambicióznym a zároveň nevyhnutným plánom pre zelenú transformáciu európskeho hospodárstva. Má zabezpečiť jeho ďalší rozvoj, pričom jeho prosperita a konkurencieschopnosť nebude založená na lineárnych modeloch výroby a spotreby. Bude vychádzať práve z rešpektovania limitov planéty Zem, stanovených vedcami," podčiarkol.

Podľa ministra ale problémy nepredstavuje „iba“ úbytok biodiverzity, či zmena klímy. Transformácia ekonomiky je nevyhnutná aj pre automatizáciu a technologický pokrok. Zanikajú pracovné miesta, ktoré boli ešte nedávno v spoločnosti vážené, a tie budúce si možno ešte ani nevieme predstaviť, keďže zmenami prechádza celá spoločnosť, nielen životné prostredie. „Je dôležité, aby sme pri prechode na zelené a digitálne hospodárstvo nezabudli budovať spravodlivú a odolnú spoločnosť, pripravenú na budúce výzvy," dodal minister Budaj s tým, že výsledkom činnosti Rady bude stratégia dosiahnutia klimatických cieľov a uhlíkovej neutrality.

Ako doplnil štátny tajomník Michal Kiča, dosiahnutie cieľov Európskej zelenej dohody bude pre SR veľkou výzvou, keďže opatrenia sa dotknú všetkých odvetví nášho hospodárstva. "Hovoríme o investíciách do technológií šetrných voči životnému prostrediu, podporovaní inovácií v priemysle, zavádzaní ekologickejších, lacnejších a zdravších foriem súkromnej a verejnej dopravy, dekarbonizovaní energetiky, zabezpečení vyššej energetickej účinnosti budov a o nevyhnutnej medzinárodnej spolupráci.“

Viac info o Európskej zelenej dohode nájdete tu: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_sk