hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Medzinárodný deň vtáctva pripomína problém s narastajúcou stratou biodiverzity

ilustračný obrázok

Ochrana vtáctva je dôležitou zložkou zachovania biodiverzity. Nanešťastie početnosť väčšiny druhov operencov až na niekoľko výnimiek dlhodobo klesá. Ministerstvo životného prostredia sa preto intenzívne zameriava na ochranu vtáctva. Každý z nás ale môže prispieť k ochrane operencov.

Podľa Michala Kiču, štátneho tajomníka ministerstva životného prostredia, vtáky veľmi citlivo reagujú na intenzívne hospodárenie v krajine, najmä na chemizáciu a tým spojený úbytok hmyzu. „Veľký problém je aj ničenie mokradí, nadmerná ťažba dreva a ilegálny lov,“ podčiarkol štátny tajomník Kiča. Pytliactvo sa v ostatných dňoch opätovne odhalilo napríklad na Záhorí v katastri obce Kopčany, kde sa pytliaci už viackrát uchýlili ku tráveniu dravcov jedom karbofuran. Otravy vtáctva predstavujú primitívnu avšak závažnú trestnú činnosť. Aj preto dochádza v návrhu vyhlášky k zákonu o ochrane prírody a krajiny k podstatnému zvýšeniu spoločenskej hodnoty voľne žijúcich vtákov, predovšetkým dravcov, čo bude viesť k prísnejším postihom páchateľov.

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) v úsilí čo najviac ochraňovať vtáctvo prijalo rad opatrení. V rámci zatepľovania a obnovy budov z rôznych finančných zdrojov (Envirofond, štrukturálne fondy a Plán obnovy a odolnosti) presadilo ako podmienku dotácie povinnú ochranu a zachovanie hniezdisk chránených druhov vtákov. Pri žiadosti o zateplenie domov z verejných zdrojov bude nutné predložiť posudok o výskyte chránených vtákov a netopierov spolu so súborom opatrení, ktoré pomôžu pri zatepľovaní predísť zničeniu ich hniezd a ich usmrteniu. Chránené vtáky, ako dážďovník tmavý, vrabec domový, či žltochvost domový, totiž hniezdia v puklinách a škárach panelových domov, alebo vo vetracích atikách a otvoroch. Pri zateplení sa často ich hniezda v súčasnosti z nedbanlivosti zničia a zamurujú.

V súvislosti so stavebnými a udržiavacími prácami na stavbách bude potrebné prijať opatrenia na ochranu hniezdiacich vtákov a ich biotopov, a to na základe odborného posudku štátnej ochrany prírody.

Rezort sa zároveň zameriava na zlepšenie správy dôležitých hniezdisk, ako Hrušovská zdrž alebo Senianske rybníky. Významné sú opatrenia pre ochranu vtáctva v rámci chránených vtáčích území, ktoré sú súčasťou európskej sústavy chránených území Natura 2000. Slovensko do sústavy Natura 2000 prispelo 41 chránenými vtáčími územiami, od Hornej Oravy cez Tatry až po Latoricu. Vláda navyše postupne schvaľuje revitalizáciu riečnych ramien, hniezdnych ostrovov, zlepšenie vodného režimu lokalít, ale aj nastavenie zásad starostlivosti v rámci lesných porastov. Pre ochranu vtáctva je dôležitý aj prístup každého z nás. Napríklad pri rozhodovaní, či v našej záhrade pribudnú stromy a kry, kde si vtáci nájdu miesto na úkryt či výchovu mláďat.

Štátna ochrana prírody SR pri príležitosti Medzinárodného dňa vtáctva spustila súťaž pre žiakov základných a stredných škôl. Vyžrebovanie víťazov sa bude konať 8. mája 2021 na Svetový deň sťahovavého vtáctva. Viac info tu: http://skopvarin.sopsr.sk/pre-skoly/projekty/bocian/2021-2/#1614595279739-14e78943-d248

Pôvod Medzinárodného dňa vtáctva, ktorý pripadá na 1. apríla, siaha až do čias rakúsko-uhorskej monarchie. Založil ho slovenský prírodovedec Oto Hermann. Sviatok sa traduje od roku 1900 a prvotne sa spájal aj s oslavou stromov. Pre ornitológov je apríl významný najmä preto, že práve vtedy k nám zvykne priletieť najviac sťahovavých vtákov. Na Zemi žije vyše 9 600 vtáčích druhov. Na Slovensku hniezdi takmer 220. Väčšina z nich prilieta z Afriky, zo Stredomoria, menej z Ázie, pričom ročne k nám priletí až 30 miliónov vtákov.