hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Medvede na Podpoľaní sú pod drobnohľadom zásahového tímu

ilustračný obrázok

 

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) presadzuje koncepčné riešenia problematiky medveďov. Spočívajú vo zvýšenej kontrole území s výskytom medveďa hnedého, vrátane Podpoľania, navýšení finančnej podpory obciam na vybudovanie, alebo dobudovanie kontajnerových stojísk a preventívnych opatrení proti vzniku škôd, spôsobených medveďom hnedým. Ku koncepčným riešeniam patrí aj rozšírenie činnosti Zásahového tímu pre medveďa hnedého Štátnej ochrany prírody SR. MŽP však odmieta tvrdenia, že riešením je regulačný lov, a rovnako tak aj štvavú kampaň rôznych extrémistických skupín pred nadchádzajúcimi komunálnymi voľbami.

Zásahový tím sústreďuje svoje aktivity najmä na Podpoľanie. Profesionáli zo zásahového tímu od apríla tohto roku boli na Podpoľaní 129-krát. Vykonali 65 výjazdov na základe podnetov občanov a 64 hliadkových činností, spočívajúcich v plašení, inštalovaní odchytových zariadení, opakovaných návštev lokalít s nahláseným výskytom medveďa a vyraďovaním z populácie každého problémového jedinca, ktorý stratil plachosť pred ľuďmi, čím ohrozoval obyvateľov. Z populácie kvôli tomu vyradili 2 problémových medveďov v lokalitách Iviny a Kalinovec, ktoré stratili plachosť pred ľuďmi.

V rámci Environmentálneho fondu mohli samosprávy do 16. augusta 2022 predkladať žiadosti na realizáciu preventívnych opatrení proti vzniku škôd, spôsobených medveďom hnedým. K dnešnému dňu envirofond eviduje 6 žiadostí za vyše 560 tisíc eur z Prešovského, Žilinského a Banskobystrického kraja. Envirofond vykonal formálnu kontrolu správnosti a úplnosti údajov, v prípade potreby boli žiadatelia vyzvaní na doplnenie údajov. MŽP súčasne otvára podporu na pomoc obciam, ktoré sa nachádzajú na území s výskytom medveďa hnedého. Obce budú môcť získať financie na zabezpečenie stojísk s odpadom. Štátna ochrana prírody SR (ŠOP SR) v spolupráci s odborom riadenia národných parkov MŽP a Správou TANAP-u podali projekt na zabezpečenie stojísk s odpadom v okrese Poprad z Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Štátna ochrana prírody SR ponúkla spoluprácu samosprávam a poľovníckym združeniam s cieľom identifikovať a vyradiť problémových jedincov medveďa hnedého pod dohľadom zásahového tímu. Oslovení boli miestni užívatelia poľovných revírov vrátane napr. Poľovného revíru Poniky, Hrochoť, Očová, Detva- Kalamárka, ale tiež štátny podnik Lesy SR. Dohodu o spolupráci zduženia zatiaľ nepodpísali. V niektorých prípadoch pokračuje pripomienkovanie navrhnutých dohôd.

MŽP napĺňa odporúčania Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie z 23. júna 2022 k riešeniu medveďov. V tejto súvislosti MŽP zriadilo pracovnú skupinu pre problematiku medveďa hnedého, kde sú odborníci z ochrany prírody, lesníctva, poľnohospodárstva, zástupcovia samosprávy a delegovaní zástupcovia spomenutého výboru. Na stretnutí sa prezentovali predbežné výsledky DNA analýzy Karlovej univerzity, podľa ktorých nedochádza k výrazným zmenám vo veľkosti populácie medveďa hnedého. Modelovaním veľkosti populácie medveďa hnedého zo získaných vzoriek DNA sa dospelo k odhadu početnosti západokarpatskej populácie medveďa hnedého na 1 056 jedincov. Vzhľadom na možnú štatistickú odchýlku sa tak skutočná početnosť najväčšej slovenskej šelmy pravdepodobne pohybuje v intervale od 1 012 do 1 275 jedincov. Na základe finálnych výsledkov genetického výskumu MŽP pripraví aktualizáciu Programu starostlivosti o medveďa hnedého.