hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Samosprávy Štúrova a Komárna sú súčasťou debát o pripravovanom Národnom parku Podunajsko

ilustračný obrázok

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) pokračuje diskusiami v dunajských regiónoch južného Slovenska o zamýšľanom zámere vyhlásiť historicky prvý nížinný národný park na Slovensku – Národný park Podunajsko. Štátny tajomník MŽP SR Michal Kiča sa v tejto súvislosti stretol so zástupcami 18-tich miest a obcí Štúrova a Komárna. Pripravovaný návrh národného parku počíta s územím o rozlohe 18-tisíc hektárov, ktoré by sa tiahlo od Devína po obec Chľaba pri Štúrove.

Štátny tajomník MŽP SR Michal Kiča diskutoval na radnici v Komárne s prednostom Okresného úradu Komárno Marekom Mihálym, primátorom Komárna Bélom Keszeghom, zástupcom primátora mesta Kolárovo Ernőm Kárpátym, ale tiež starostami obcí Číčov, Dedina Mládeže, Iža, Kameničná, Kravany nad Dunajom, Mudroňovo, Okoličná na Ostrove, Patince, Pribeta, Trávnik a Svätý Peter. Štátny tajomník Kiča pokračoval v rokovaniach na Mestskom úrade v Štúrove s primátorom mesta Štúrovo Eugenom Szabóom, prednostom Okresného úradu v Nových Zámkoch a starostami obcí Obid, Mužla, Kamenica nad Hronom a Chľaba.
Podľa Michala Kiču otvorená diskusia vyvrátila viaceré zbytočné obavy zástupcov samospráv. „Obyvatelia južného Slovenska musia cítiť, že na ochrane prírody sa nedá prerobiť. Príroda v nížinách je rovnako vzácna a dôležitá, ako tá v horách,“ zdôraznil štátny tajomník Kiča.

Zástupcovia samospráv ocenili diskusiu a viacerí z nich zámer vzniku budúceho národného parku otvorene podporili. Záujem smerovali podrobnejšie k otázkam súvisiacim s existenciou národného parku, podpore zo strany Environmentálneho fondu, vzťahu k rybárstvu a poľovníctvu či rozvoji turistického ruchu, ale aj spôsobu riešenia problémov s kalamitou komárov. Zástupcovia samospráv uvítali, že v prípade Národného parku Podunajsko sa neuvažuje s vyhlásením ochranného pásma.

Zámer vyhlásiť prvý nížinný národný park na Slovensku je dôležitý nielen z hľadiska ochrany prírody a krajiny, ale aj z hľadiska ochrany vodných zdrojov. Národný park Podunajsko by nadviazal na existujúce národné parky v susedných štátoch (Donau-Auen Nazional Park v Rakúsku či Fertő–Hanság Nemzeti Park a Dunai-Ipolyi Nemzeti Park v Maďarsku). Zriadenie národného parku aj na slovenskej strane Dunaja by vytvorilo organizačno-koncepčnú „strechu“ nad parciálne chránenými maloplošnými areálmi.