hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Reakcia MŽP SR: Neuvážené rozhodnutie Výboru pre európske záležitosti vylučuje akýkoľvek kompromis v otázke predaja spaľovacích motorov

ilustračný obrázok

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR) považuje dnešné uznesenie Výboru NR SR pre európske záležitosti k zmene stanoviska Slovenska k návrhu nariadenia o sprísňovaní emisných noriem CO2 pre nové osobné vozidlá za neuvážené, avšak rešpektuje ho. V schválenom uznesení poslanci bez odbornej diskusie, konzultácií a bez prítomnosti zástupcov automobilového priemyslu zásadne zmenili stanovisko Slovenska k otázke zákazu predaja nových automobilov so spaľovacím motorom po roku 2035. Rozhodnutie poslancov vo svojich dôsledkoch totiž vylučuje priestor pre akýkoľvek kompromis v tejto otázke.

Podľa uznesenia by sa Slovensko malo pridať k blokujúcej menšine členských krajín EÚ ako Nemecko, Poľsko, Taliansko a Česko požadujúcej dodatočné zábezpeky predovšetkým ohľadne špeciálneho postavenia tzv. syntetických palív. Čo je však závažnejšie, poslanci uznesením ukladajú povinnosť hlasovať proti úplnému zákazu uvádzania nových spaľovacích motorov po roku 2035, a to aj v situácii, kedy by sa Slovensku a ostatným štátom blokujúcej menšiny vyšlo plne v ústrety v otázke syntetických palív alebo technologickej neutrality.

Takýto postoj by nevyslal dobrý politický signál o Slovensku ako o dôveryhodnom a predvídateľnom európskom partnerovi a môže byť prekvapivý aj pre súčasných alebo potenciálnych investorov v oblasti automobilového priemyslu.

Situácia je o to viac paradoxná, že práve automobilový priemysel vníma transformáciu jeho výroby smerom k bezemisnej doprave a elektromobilite ako príležitosť. Tomu zodpovedá aj počet vyrobených elektromobilov v rámci Slovenska (skoro 160 tisíc), vďaka čomu sa Slovensko zaraďuje medzi premiantov v rámci EÚ. Výroba elektromobilov predstavuje pre slovenský automobilový priemysel konkurenčnú výhodu. Nejasné signály však môžu viesť k strate podielu na významných trhoch, na ktorých majú slovenské automobilky zastúpenie.

MŽP SR sa však svojej snahy o odbornú a racionálnu diskusiu nevzdáva. V nasledujúcich dňoch vynaloží náš rezort maximálne úsilie o vyvolanie opätovnej odbornej diskusie za účasti poslancov ale aj zástupcov automobilového priemyslu. Je naším spoločným záujmom, aby bola finálna pozícia Slovenska čo najvýhodnejšia pre občanov Slovenska, ochranu životného prostredia a rovnako tak pre sektor priemyslu produkujúci 13% HDP Slovenskej republiky.